WELKOM BIJ CENTRUM DHARMA

Centrum voor Spirituele Vorming, Massage en Energetisch Lichaamswerk

 

 CHAKRA THERAPIE

(bronvermelding www.chakraplein.nl ) Met dank aan Rob  Ek

Agenda 2016


 

In de tekst wordt vaak gesproken over therapie. Misschien is dat een onjuist begrip m.b.t. dat wat ik doe. Ik noem het liever een weg van Bewustwording. Het ontsluiten van dat wat zich in de mens verborgen houdt of wordt weggedrukt. Ik heb mijn studie Chakra Therapie gevolgd bij de stichting Onkruid. vooral na het overlijden van mijn vader in 1985 kwam de interesse voor de aura en de chakra's.  Vijf dagen na zijn overlijden gaf hij mij nog energie en dat bracht mij aan het denken en op mijn zoektocht door deze materie en leer heen.

De weg van het voelen -in de zin van gewaarzijn- als opening naar het Ongekende, die ik toevallig in praktijk ontdekte tijdens het vervolgen van mijn pad. Ik vond de cursus Chakra Therapie van de Stichting Onkruid hiervoor de meest geschikte cursus. Er zijn ook boeken van Hetty Draaijer, die oefeningen aanbieden in het gewaarzijn van de lege ruimte die je lichaam uiteindelijk is. Geloof niet wat je in de spiegel ziet, is het adagium. Je bent oneindigheid.

Het fascineert mij nog steeds dat  er in mijn praktijk toch heel veel oud zeer, oer-pijn, de pijn van eeuwen bij cliŽnten (en mijzelf) aan het licht komt en moet worden doorleefd, om zodoende alles op te lossen waarna Leegte overblijft. 

En, zoals uit het spiritueel gedeelte van deze site zal blijken: 'ik' als persoon doe het niet: het voltrekt zich tussen de cliŽnt en mij, wanneer beiden in aandacht zijn. Alleen dan!

Chakratherapie is een veelomvattende therapievorm, die zich richt op het helen en in evenwicht brengen van de energie en de psyche van de cliŽnt. 

Chakratherapie beÔnvloedt zowel het lichaam als de geest. Ik richt mij in mijn praktijk op een breed scala van lichamelijke-, psychische- en geestelijke klachten, als bv. rugklachten, klachten m.b.t. het bewegingsapparaat, hoofdpijnen, spanningen, depressies, stressproblemen, eetproblemen, angsten, jeugdtrauma's, fobieŽn, problemen thuis of op het werk en algemene levensproblemen. Voor deze klachten staan o.m. methoden ter beschikking als:

het leren 'voelen'
- aura-healing
- magnetiseren, ofwel het instralen van energie
- de helende intuÔtieve massage of chakrabalancering

-kleuren en klanken
- therapeutische gesprekken
- spirituele sessies Reiki, Chakra Therapie en Tantra


De werkwijze

Ik ben de laatste jaren op grond van praktijkervaringen heel anders gaan denken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van Chakratherapie. Eerst ga je alle aangeleerde en geoefende methoden volgens het boekje toepassen. Per complex lichamelijke en mentale problemen heb ik een scala aan specifieke behandelingen.  Al gauw merk je dat je niet altijd weet wat er nu precies met een cliŽnt aan de hand is. Omdat ik ook medium ben, gebeuren er steeds andere dingen dan je verwacht. De methoden werken wel, maar er gebeurt iets heel anders. Je gaat al gauw op je gevoel en gaven vertrouwen. Zodra je dit doet blijkt er een proces op gang te komen, waarbij er spontaan informatie 'vrij' komt. Zowel cliŽnt als therapeut ervaren dat. Je hebt beet en daar ga je samen verder mee. De principes van deze aanpak vind je hieronder

Spirituele geneeswijze

Ja, dit klinkt ook weer zo zwaar of etherisch. Maar in de praktijk blijkt het juist heel eenvoudig te zijn. Wanneer therapeut en cliŽnt beiden 'in hun gevoel zitten' (ofwel in een toestand van volledig gewaarzijn), dan ontstaat een (herkenning van een) gemeenschappelijk veld. Het 'ervaren' is geen persoonlijke eigenschap, maar is dit wat mensen met elkaar delen. Dat wat zij in feite zijn! Vanuit Aandacht of Gewaarzijn, of Kennen, kunnen wij informatie krijgen uit het 'veld' van de cliŽnt en weten wij vaak wat de cliŽnt op dat moment nodig heeft. Wij putten dan uit een andere bron. Het kan zijn dat de handen automatisch naar de juiste plek gaan, maar het kan ook zijn dat aanwijzingen m.b.t. de oorzaak- of het verloop van de problematiek in complete zinnen of in 'weten' kunnen worden doorgegeven.

Dit is nooit iets geheimzinnigs, al klinkt het wel zo, naar ik vrees. Therapeut en cliŽnt krijgen n.l. tegelijkertijd dezelfde informatie door. Je hoort of voelt op deze manier bij mij in principe vrijwel nooit zaken die jezelf niet herkent. In het proces komt altijd verdrongen energie vrij en zal de cliŽnt steeds meer momenten van stilte en harmonie kunnen ervaren. Vanuit die stilte wordt zichtbaar wat verstoort, of om aandacht vraagt, of een verklaring wil geven. 

Vaak komt men in een staat van 'Zijn', een toestand van een diepe rust, ruimte en stilte, waarin men voelt wat men in wezen is. Dit klinkt dan wel heel geheimzinnig, maar het is in feite de toestand, die normaal voor een mens zou moeten zijn. Je bent dan is een toestand van helder bewust-zijn of gewaar-zijn, waarin het denken stil is, of niet meer centraal staat. Ben je eenmaal op dit niveau terechtgekomen dan is het de ervaring dat een behandeling een eigen dynamiek krijgt. Een bewust willen heeft dan geen effect meer. 

 

 

De therapie is geschikt voor cliŽnten met de volgende klachtenpatronen:

 •        angsten (straat-/pleinvrees)

 •        doodsangsten, angst voor ernstige ziekten

 •        last van negatieve energie?n

 •        uitputting, oververmoeidheid

 •        onzeker in het leven staan

 •        de draad van het eigen leven kwijt zijn

 •        geen keuzes meer kunnen maken

 •        depressies

 •        trauma's

 •        burn-out

 •        gevolgen van zwaar medicijngebruik

 •        gevolgen van lang en aanhoudend drank-en drugsgebruik

 •        gevoelens van zelfdoding

 •        slaapproblemen

 •        problemen & conflicten op het werk

 •        huwelijksproblemen

 •        moeilijk beheersbare agressie, te vaak uit je dak gaan

 •        weerloosheid,

 •       fysieke problemen, m.n. in het buikgebied: constipatie, krampen, diarree, , lever en milt.

 •        rugklachten, problemen m.b.t. armen en benen

 •        hartproblemen

 •        hyperventilatie

Daarnaast zijn er ook mensen die te hard gaan op het spirituele pad of juist een stimulans zoeken. Je krijgt door de chakratherapie een kijkje in het verleden zonder dat je de pijn hoeft te voelen. als het ware als buitenstaander inventariseer je jezelf. als je eenmaal erkent en herkent waar de oorzaak van jouw klachten liggen ligt  de weg naar genezing voor je open. 

De eerste sessie

Ik beschouw de eerste sessie als een kennismakingssessie, waar bij de cliŽnt kennis kan maken met de basisprincipes van de behandelingen. Voorts inventariseren wat de klachten zijn. 

Door mij wordt nagegaan of de cliŽnt met de klachten ook bij een arts uit de reguliere gezondheidszorg in behandeling is of is geweest. Uiteraard dient de cliŽnt altijd in contact te blijven met zijn of haar huisarts of specialist. Na de sessie krijgt u de chakra analyse mee en de zandloper van het leven. Door beiden kunt u zelf testen op welk punt van uw leven u staat en wat u er aan kunt veranderen. Dit inzicht komt vanzelf. Beiden neemt u dan mee naar de vervolgsessie. Dan bekijk ik beiden en kan u hierover mijn bevindingen en advies vertellen

De eerste behandelingen
     
Centraal staat het voelen. Ik begin altijd de cliŽnt met de leren aarden en alles te volgen wat ik tijdens een sessie doe. Door visualisatie en ademhaling kan je je verbinden met de kosmos boven je en de aarde onder je. Zo kan je je ook verbinden met de energie om je heen. .

Het afvoeren van vastzittende spanningen en het harmoniseren van de energieŽn van de chakra's en de aura, zijn de eerste stappen in de therapie.

 U zult dan vaak kou voelen loskomen of windvlagen voelen. Op een gegeven moment voelt u de plekken die koud waren warm worden. Het kan zijn dat uw lichaam in eerste instantie spanningen en stress loslaat. Laat dit gewoon toe.

Ik richt mij vervolgens op het bewust maken en leren oplossen van psychische blokkades. Deze kunnen soms heel oud zijn en kunnen heel wat emoties bevatten.

Ook kunnen heel diepe emoties loskomen. Deze laten wij dan afvloeien.

Ook voelen cliŽnten al snel dat hun energie weer gaat stromen. 

Er kan een ervaring zijn van diepe stilte en en een grote ruimte. Er is dan de ervaring van het zijn.

Vaak zult U zich na een behandeling moe voelen of wordt de klacht tijdelijk heviger. Dit is een volstrekt normaal verschijnsel. Het geeft aan dat de behandeling begint aan te slaan. Het systeem ontwaakt. De beschikbare energie wordt gebruikt om een nieuw evenwicht in het lichaam tot stand te brengen. 

Therapeutische gesprekken en coaching

In principe vinden deze niet uitgebreid plaats. Liefst begin ik direct met een intakegesprek, om de begininformatie zo zuiver mogelijk te ontvangen en te delen. Bij vervolgbehandelingen houd ik dan een ervaringsgesprek. Vijf dagen na de behandeling laat je even weten wat je hebt gevoeld en wat er met je lichaam is gebeurd. Je lichaam reageert met ontgiften en ontslakken, je kunt licht aan de diarree komen of koude of warmte rillingen krijgen.

Gebleken is n.l. dat via het werken met een fenomenologische benadering  de cliŽnt gemakkelijker in staat is, de bron(neen) van zijn problemen in te zien en daarna los te laten. Het in het 'gevoel' gaan en het zelf 'kennen' van de informatie is de doorslaggevende factor. Via de behandelingen kunnen wij voorts ontdekken wanneer de cliŽnt meer vanuit zijn denken handelt, dan vanuit zijn gevoel. Vanuit het voelen beoordeelt men situaties heel anders. 

Veel cliŽnten zijn trouwens ook 'uitgepraat' na een (lange) tocht langs verschillende therapieŽn. Dan ga ik eerst aan de gang met de behandelingen. Op een gegeven moment komt 'dat wat er uit moet' vanzelf aan het licht. Een sessie kan in het begin door de combinatie van behandelen en een kort nagesprek gauw anderhalf uur duren. Later zullen zij korter kunnen zijn.

Het leren voelen

In onze praktijk wordt veel aandacht besteed aan het leren omgaan met het 'Gevoel'. De Westerse mens is gevoelsarm en vertrouwt veel te veel op zijn denken. Bekende Indiase leraren als bv. Sri Ramana, Krishnamurti, Assagioli en b.v. de Jungiaanse psychologen Mindell en Schellenbaum hebben ons erop gewezen, hoe arm de mens is, wanneer hij alleen op zijn denken vertrouwt. Denken levert slechts een verslag in woorden van een gebeurtenis of geeft een naam aan een gebeurtenis of voorwerp. Maar daarmee hebben wij niet de essentie te pakken van de gebeurtenissen of de objecten die wij ervaren en waarnemen.

De mens is het verleerd een 'voelend' wezen te zijn, die vertrouwt op innerlijke aanwijzingen en de stem van zijn hart. Wij zijn afgescheiden geraakt van onze ziel, de altijd stromende bron van energie, geluk en wijsheid. Onze jacht naar materiŽle genoegens heeft ons maar weinig blijvend geluk gebracht. Veel mensen zijn dan ook op zoek naar dat wat zij onbewust missen. Het leren weer opnieuw in het eigen gevoel te komen; voelen dat men leeft; dat men er helemaal 'bij' is; zichzelf te 'herinneren', zijn belangrijke stappen daartoe. Bij de daarop gerichte behandelingen wordt ervaren, hoe men naar zijn oorspronkelijke kern terug kan gaan, naar dat wat men werkelijk is. Dit is vaak een heel verschil t.o.v. alle aangeleerde gedragscodes. Het leren voelen is bij ons een heel kalm -maar diep inwerkend- proces.

Door dat voelen treden client en therapeut in bewustzijn. Binnen dat bewustzijn zit informatie opgeslagen en die informatie kan dan bekend worden.

Dit zelf leren voelen is naar onze mening wellicht het belangrijkste, wat U bij mij kan leren. Zie voor een verdere uitleg de pagina's Spirituele Therapie en Leren Waarnemen.

Magnetiseren en Reiki

Alles is energie ofwel bewustzijn. Wanneer het iemand aan energie ontbreekt, dan kan de chakratherapeut dat voelen. Hij kan dan de chakra's en de aura die 'leeg' zijn, vullen met energie. Ik werk daarbij heel gericht op die gebieden, die teveel of te weinig energie hebben. Ik leer de client ook zelf met deze energie om te gaan. De client zal dan kunnen leren -ook thuis- zelf zijn energie vast te houden, te beschermen en te sturen. Sommigen besluiten dan zelf om een Reiki Cursus te gaan volgen in hun eigen omgeving of in mijn praktijk

Helende IntuÔtieve Massage en Chakra Balancering

Spanningen en stress worden in het lichaam opgeslagen. In feite is het lichaam de volledige uitdrukkingsvorm van ons bewustzijn. Zijn wij vrij en ontspannen, zullen wij een soepel en gezond lichaam hebben. Wanneer wij echter jaren lang allerlei spanningen en teleurstellingen met ons mee hebben gedragen, zal het lichaam verkrampt zijn, pijn hebben en allerlei kwalen vertonen. Spieren zijn te lang gespannen, omdat we onbewust gewapend blijven tegen allerlei aanvallen van buitenaf. Geestelijke pijn, die we niet hebben kunnen loslaten, wordt in het vocht van onze weefsels vastgehouden, wat weer leidt tot verdikkingen in de spieren. Vaak staan we niet meer keurig rechtop. De schouders zijn gespannen, de rug gekromd, de ruggengraat en het bekken vertonen vaak een scheefstand. De spanningen vertalen zich vervolgens naar de organen of omgekeerd. Alle opgeslagen spanningen moeten worden losgemaakt. 

Ik zal bij sommige cliŽnten de behandelingen willen beginnen met het losmaken van de aangetroffen spanningen. Bij veel mensen kan dit het beste via speciale massages. Daarna kan met andere behandelingen worden begonnen. CliŽnten merken al snel hoe ontspannend zo'n massage op lichaam en geest werkt.

Niet iedereen vindt massage prettig. Maar er kan ook zonder massage gewerkt worden. Dan zal ik m.n. met de chakra's en in de aura werken. Dan wordt er a.h.w. 'dwars door de kleding' gewerkt. Dit doe ik in principe altijd wanneer ik buitenhuis, op Open dagen of  met kinderen of dieren werk. Deze kunnen i.h.a. heel goed voelen en reageren meestal heel direct op deze chakra- en aurabehandelingen.

Ook niet elke man zal het prettig vinden door een vrouw gemasseerd te worden. Dan kan er altijd doorverwezen worden naar een goede - met mij samenwerkende- mannelijke  chakratherapeut. 

Werken met kleuren en klanken

De mens werkt al eeuwen met kleuren en klanken. Sommige kleuren worden als rustgevend ervaren, b.v. lichtblauw, andere als activerend. Elk mens heeft zo zijn eigen favoriete kleur. Je voelt je daar dan lekker bij. De kleurkeuze heeft dan met 'gevoel' ofwel met de staat van je bewustzijn te maken. Je ziet het aan hoe verschillend mensen zich kleden. Of hoe je je huis hebt ingericht. Veel mensen gaan naar het bos, de zee, het strand, staren uren in de zonsondergang of naar een regenboog. Zij weten niet dat dan onbewust hun chakra?s worden gevuld met de energie van kleuren

Ditzelfde geldt voor klanken. Sommige muziek werkt stimulerend, andere werkt rustgevend. Lage tonen voel je b.v. in je maag, hoge tonen in het hoofd. Kleuren en klanken zijn energietrillingen. De 7 hoofdchakra's hebben elk hun eigen kleur en toonsoort. Door met de kleur of de klank van een specifiek chakra te werken, b.v. door het instralen van gekleurd licht of het laten horen van een toon, brengen wij het 'lege' chakra weer terug in zijn eigen energietrilling. Soms merken cliŽnten dat zij in de loop van de behandelingen meer kleur in hun kleding gaan dragen.

 

De 'samenstelling' van Aura's en Chakra's

De aura wordt verdeeld in een aantal "lagen".

Net langs het lijfelijke lichaam is er de etherische aura, "etherisch dubbel" of etherisch lichaam aanwezig. Deze aura is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die uit de kosmos op je inwerkt.

Zo'n 40 cm. van de huid van het fysieke lichaam af ligt de astrale aura of het astrale lichaam. Dit is de aura op grond waarvan je soms een indruk van iemand krijgt. Omdat het astrale lichaam onze emoties herbergt, heet het ook wel het emotionele lichaam.

Als een kring om je hoofd ligt het mentale lichaam. Het loopt als een cirkel, waarvan het middelpunt zo ongeveer tussen je wenkbrauwen ligt naar boven en naar beneden, waar het ergens tussen de tepels zijn laagste punt heeft. Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten. Het mentale lichaam helpt je bij het denken, fantaseren, je intuÔtie, fantasie en bij creatieve processen.

De buitenste laag is het spirituele lichaam dat groter is naarmate een mens verder is in zijn spirituele ontwikkeling. In je spirituele lichaam liggen de vermogens opgeslagen die je van je ouders hebt meegekregen.

Chakra's

In het etherisch lichaam zijn "draaikolken" aanwezig die als een soort tornado energie uit de kosmos aanzuigen en deze vervolgens verdelen: de chakra's.
Elk van deze chakra's verzorgt een bepaald gedeelte van het lichaam en transformeert daarbij de levensenergie in verschillende "taakgebieden".
Er zijn vele chakra's, maar de volgende zeven zijn de voornaamste.

Het wortelchakra bij je stuitje

De taak je te wortelen, fysiek sterk te doen zijn. Hij zorgt er letterlijk voor dat je geworteld bent, je veilig kunt voelen. Blokkades in deze chakra maken dat je je niet zeker voelt, wat zich niet alleen in onzekerheid, maar als een soort tegenreactie ook in een overdreven geldingsdrang kan uiten.
Eraan verbonden kleur: rood.

Het heiligbeenchakra, of vertrouwenschakra, onder je navel

(dit chakra wordt ook wel sacraalchakra of sekschakra genoemd)

Het tweede chakra heeft alles te maken met contact met een ander, vertrouwen, levenstroom, vitaliteit, speelsheid, vervloeien, en ook met seks, een zeer "waterige" activiteit. Het chakra heeft als zintuig de smaak.

De zonnevlechtchakra, in het maaggebied

De taak je gevoel voor wat goed voor je is en een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Het hangt samen met je emoties. Blokkades kunnen leiden tot blokkering van gevoelens of het omzetten van negatief gevoelde gevoelens naar voor jou meer acceptabele, minder bedreigende gevoelens (huilen van woede in plaats van erop los te slaan). Eraan verbonden kleur: geel

Het hartchakra

De taak van de ontwikkeling van gevoelens van onvoorwaardelijke liefde. Blokkades in dit chakra kunnen tot uitdrukking komen in depressiviteit, weinig plezier in het leven. Eraan verbonden kleur: groen, ook: roze

Het keelchakra

De taak je te kunnen uitdrukken en om te luisteren.
Blokkades kunnen ertoe leiden, dat je communicatie niet zo goed verloopt: niet begrijpen en niet begrepen worden, je niet duidelijk kunnen maken. Eraan verbonden kleur: blauw

Het voorhoofdchakra, tussen je wenkbrauwen

Is de zetel van "wijsheid" in de zin van weten wat je met je leven aan wilt. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je intuÔtie?. Richtingloosheid, somberheid en zwartgalligheid zijn aanwijzingen voor een niet goed functionerende voorhoofdchakra. Eraan verbonden kleur: indigo

Het kruinchakra

Spiegelt de spirituele ontwikkeling van iemand en kan worden gezien als het "vat" waarin de andere chakra-kwaliteiten zich verzamelen, met name die van het hartchakra. Eraan verbonden kleur: violet.

 

 

 

De praktijk

De praktijk is bij mij thuis (zie contact)

U kunt mij bellen (06-20558935) of mailen dharmacentrum@gmail.com 

 

 

 

   

 

 

Home

Alle knoppen samen

Mijn aanbod

Hooggevoeligheid HSP

Tarieven

Contact

Wie is Asherah

Let op: voorlopig worden er geen cursussen gegeven

 

Cursus Healing Dance

De Reiki cursus

Reiki Groep

Meditatie cursus

Contact met de Aarde

Alles over inschrijven

Gastenboekje 

Foto Galerij 1

Foto Galerij 2

Foto Galerij 3

Foto Galerij 4

Foto Galerij 5