CENTRUM DHARMA

 

 

Blokkades en LevenslessenWat is bewustzijn?
Een bewustzijn is een energiebundeling die informatie en energie bevat. De herkomst, oorzaak, het doel en bijv. de samenstelling van een bewustzijn zijn bijna onbegrijpelijk. Wel kun je nagaan wat de eigenschappen zijn van een bewustzijn en wat de interactie is van een bewustzijn met de omgeving. (In de sociale psychologie heet deze invalshoek sociale psychologie : de rol en interactie van een individu ten opzichte van een groep)
De verbinding tussen je lichaam en het bewustzijn is een directe verbinding. Er is een koppeling tussen bewustzijn/lichaam, een koppeling tussen bewustzijn/lichaam/ik en een
koppeling tussen bewustzijn/lichaam/ik en de buitenwereld.

Bewustzijn en lichaam
Het  bewustzijn wekt in het lichaam een gewaarwordinggevoel op, dat  meestal wordt ervaren als een stromend, tintelend en warm gevoel (energie). Het is een gevoel van gewaarwording waardoor we ons aanwezig voelen in ons lichaam, We ervaren de vereniging van bewustzijn en lichaam als een veilig, rustgevend  en aangenaam gevoel.

Bewustzijn en ik
Omdat we denken,  dat we als mens door onze maatschappij slechts worden gewaardeerd als we vele, door onze maatschappij gewaardeerde prestaties hebben geleverd, gebruiken we een groot deel van ons bewustzijn om een groot en sterk ik op te bouwen. De maatschappij helpt ons met vele adviezen om torenhoge ik' s  te bouwen. Er zijn vele hulpmiddelen:  grote huizen, mooie auto's, vele "vrienden" en grootse prestaties.  Vaak dus de manier om blokkades voor jezelf op te werpen, door je te spiegelen aan materiele zaken. Ons bewustzijn zweeft ergens rond tussen alle ge-ik.  Toch is een ik nodig; zonder een ik hebben we geen plaats in de maatschappij. Het is belangrijk, te komen tot een functioneel ik, wat geen dief is van ons bewustzijn.

Bewustzijn en je leven
Als we bijvoorbeeld een zware baan hebben en dus lang achter elkaar als het ware overbelast zijn dan verplaatst ons bewustzijn zich voortdurend naar de beslommeringen van het werk en de binding naar het lichaam wordt minder. Als je dan een tijdlang vakantie neemt, komen we weer tot onszelf, dat wil zeggen, ons bewustzijn keert weer terug naar het lichaam. In deze situatie zijn we in ieder geval in staat om op eigen kracht weer bij onszelf terug te keren.
Bewustzijn en je vroegere leven, oude emoties
Het is een veel moeilijkere situatie als een deel van ons bewustzijn, zonder dat we het weten, aanwezig is bij oude onverwerkte emoties.  We hebben dan zo'n zelfde situatie als in het voorbeeld van de aandacht bij het werk. Het verschil is echter dat, door bijvoorbeeld het nemen van vakantie de aandacht dan niet vanzelf terugkeert naar je lichaam omdat de onverwerkte emotie dat belet.

Mensen die veel onverwerkte emoties hebben, zijn slecht verbonden met hun lichaam. Ze hebben geen lichaamsgewaarwording, ze zijn meestal onrustig en hebben lichamelijke en geestelijke problemen.  Deze mensen zijn zich meestal niet bewust van de onverwerkte problemen en in hun herinnering zijn deze problemen verdrongen.
De onzichtbare, verborgen emoties kunnen veel gezondheidsschade aanrichten. Omdat de emoties op het moment dat ze gebeurden te zwaar waren voor de betreffende persoon zijn ze sterk afgeschermd. We moeten het zien als een beschermingsmechanisme, je bewustzijn wordt beschermd door de emoties niet toe te laten.

Wat is een blokkade ?
Het beschermingsmechanisme wordt bestuurd door ons bewustzijn. Het bewustzijn kan alleen informatie krijgen en geven via het lichaam. Het bewustzijn kan de mate waarin prikkels binnenkomen doseren door het lichaam open te stellen of te blokkeren voor deze prikkels. Dit blokkeren doen we, door in het lichaam de gewaarwording te verminderen of zelfs geheel af te sluiten. Een blokkade is dus een gestagneerde energie die gecre?erd wordt door een onverwerkte emotie en is gestoeld op angst
(de slechtste drijfveer, maar goed?)

Dit blokkeren gaat direct gepaard met het spannen van spieren en het verminderen van de bloedsomloop en stofwisseling in de geblokkeerde gebieden. Als de gebieden van het lichaam, die de pijnlijke informatie doorgaven aan het bewustzijn, voldoende geblokkeerd zijn, dan stopt de informatiestroom naar het bewustzijn. Zo sluit het lichaam zich af voor lichamelijke pijn en fysiek geweld, echter op dezelfde manier ook tegen emoties en gedachten.  De plekken van de blokkades kunnen op ieder plaats van het lichaam zijn en kan zich op verschillende manieren uiten: denk maar eens aan blozen, hyperventileren, verlegenheid, stotteren, straatvrees, claustrofobie, hoofdpijnen, allergie?n etc. Soms zie je de blokkades in de wervelkolom, ze gaan gepaard met rugpijn of nek en schouderpijn. Maar ook bijvoorbeeld koude voeten of het niet kunnen voelen van emoties zijn blokkades. Het is vaak moeilijk om de blokkadeplaatsen (dit zijn de plaatsen op het lichaam die dusdanig veranderd zijn dat levensenergie op die plaats niet meer kan passeren) en de oorspronkelijke oorzaak, die de blokkade heeft veroorzaakt, te vinden. Omdat de geblokkeerde plaatsen niet meer toegankelijk zijn voor bewustzijn, wordt het bewustzijn niet meer geraakt door de te zware emoties; het leven kan voortgezet worden, de bedreiging is veilig opgeborgen. Zo hebben we vaak jaren achter elkaar emoties geblokkeerd.

Voor de duidelijkheid nog enkele voorbeelden:
Als een baby of kleuter telkens emoties ontvangt die hem/haar pijn doen, dan ontwikkelt het kind een beschermingsmechanisme waarbij het kind de contacten met zijn omgeving nog maar voor een deel gewaarwordt. Alleen het zakelijke deel wilt het kind nog voelen, het emotionele deel doet te veel pijn. Dit is een voorbeeld van een diepe emotionele blokkade die vaak gepaard gaat met blokkades van de wervelkolom van het buikgebied en van lichaamsorganen.

Een ander voorbeeld: als de emoties van kwaadheid telkens worden afgekeurd, dan maakt het kind een mechanisme om telkens de kwaadheid te blokkeren.  Het blokkering mechanisme gaat vaak het hele leven door: iemand zou eigelijk boos moeten worden om iets, hij/zij blijft echter vriendelijk lachen. Uitingen van de blokkade in het lichaam vinden we vaak terug in gespannen nekspieren, een spierspanningen in het gelaat en koude handen en voeten.


Een derde voorbeeld: Een kind is opgegroeid in een omgeving waar struggle for life heerste. In zo'n omgeving is er geen mogelijkheid om bij je gevoel te zijn. Alle bewustzijn moest naar het overleven. Het enige voorbeeld wat het kind kreeg was sterk zijn, niet naar je gevoel luisteren en doorvechten. Een mens die zo opgegroeid is, weet niet wat er geblokkeerd zit, hij heeft nooit voorbeelden gehad om het leven met zijn gevoel te benaderen. Deze persoon zal tijdens zijn leven zeker merken dat hij zich vaak niet lekker voelt, het is echter de vraag of hij zal ontdekken hoe zijn leven is opgebouwd en of hij zal leren zijn bewustzijn te verruimen.

Wat hebben levenslessen hier nu mee te maken?
Er zijn hier volgens mij 2 scholen in. Je hebt mensen die zeggen dat de aarde een leerschool is en dat we dus hier zijn om bepaalde dingen te leren en je hebt de ?school? die zegt dat we hier zijn om ons bepaalde dingen te herinneren. Immers, zeggen zij, wij weten het allemaal al, diep in onszelf, maar we zijn het even vergeten, we zijn ons er niet van bewust (onbewust zijn dus) Een levensles is een les in het leven. Bijv een les in vertrouwen hebben, gul zijn (niet alleen in geldelijk opzicht) en delen met de ander, moed tonen, grenzen vaststellen en aangeven,  vriendelijkheid, oprecht en eerlijk zijn, mededogen etc.
Er is geen vast stramien voor een les. Hoe opgeruimder je bent en vrij van blokkades, des te ?sneller? doorgrond je lessen in je leven en handel (het doen) je ernaar. Lessen komen net zo lang terug, tot je de les hebt begrepen en toepast in je leven. Je moet dus eerst werken aan je eigen blokkades, zo niet dan komen zij de levensles en de blokkades terug en loop je iedere keer weer tegen die zelfde muur aan. Vaak weten we wel wat we willen of wat goed voor ons is. Maar zonder actie leidt dit nergens toe.
Het vermogen om tot actie over te gaan is afhankelijk van je emotionele staat.
Ons gedrag is een reactie op gebeurtenissen in onze omgeving. De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door hoe we reageren op wat ons overkomt; hoe we omgaan met emoties, indrukken en ervaringen. Met onze reacties geven we uiting aan emoties als kwaadheid, angst, frustratie, bezorgdheid, verdriet en gekwetstheid. Dit gedrag baseren we op eerdere ervaringen met gelijksoortige situaties. Je ontwikkelt dan ook heel gemakkelijk een vast reactiepatroon.
Het merendeel van de opgeslagen ervaringen is goed verwerkt, in dat geval leeft het niet meer voor je. Elke vorm van stress is een teken dat in je onbewuste een incident uit het verleden niet is verwerkt. Misschien wel verstandelijk maar niet emotioneel. Deze onverwerkte emoties hebben invloed op de energie in je lichaam en kunnen je uit balans brengen. Er is sprake van een emotionele blokkade.
Emotionele blokkades kunnen leiden tot geestelijke belasting en belemmeringen en soms tot lichamelijke klachten. De blokkades houden je vast aan vertrouwde patronen en weerhouden je van verandering. Het is dus zaak de blokkades onder ogen te zien en eraan te werken.

Hoe kun je hieraan werken?
Er zijn legio methoden die je een eind op weg kunnen helpen: Hypnotherapie, NEI Therapie, Droomanalyse, Accupunctuur, allerlei soorten therapie dus, maar de basis ligt bij jezelf. Je zult ten eerste en als eerste verantwoordelijk moeten willen zijn voor jezelf. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven, in plaats van deze bij anderen te leggen. Dit is het startpunt voor als je aan je blokkades wilt gaan werken. Je verantwoordelijkheid willen nemen is niet alleen het (h)erkennen van wat er gebeurt of wat er is gebeurd, maar je moet daar zelf ook een positieve kijk op hebben (hou van jezelf) en er een positieve wending aan willen geven.


 

 

 

 

   

 

Home

Alle knoppen bijeen

Mijn aanbod

Tarieven

Agenda 2012

Contact

Wie is Asherah

Cursus Healing Dance

De Reiki cursus

Reiki Groep

Meditatie cursus 2012

Gastenboekje

Alles over inschrijven

Inschrijven Healing Dance 2012

Inschrijven Meditatie 2012

Inschrijven Dream and Dance