Asherah's  CentCENTRUM DHARMArum "Le Soleill

 

 Bronvermelding: http://www.mijnspirituelenatuur.nl/mol.html

Je Gids en Leermeester

door White Eagle

Je verlangt er allen naar om door de hogere machten gebruikt te worden, door je gidsen en leermeesters van het geestelijk leven. Ofschoon sommigen van jullie reeds op de hoogte zijn van het bestaan van je gids, is het toch mogelijk dat je niet weet hoe je door de Oudere Broeders gebruikt kunt worden. Je beseft misschien niet dat je eigen gids onder de leiding van de Oudere Broeders werkt en terwijl zij je gebruiken, zijn zij tevens in staat om je bij te staan in je geestelijke ontwikkeling.

Wanneer je onzelfzuchtig verlangt gebruikt te worden om de mensheid te dienen, te inspireren, te genezen en te zegenen, zul je stellig het weldadige licht van de geest in je aura opnemen. Je gids zal dan als dienaar van het Licht worden aangetrokken. Vergeet niet dat iedereen een medium kan zijn, je kunt allen worden ingezet al naar je speciale gaven. Je bent misschien genezer, een leraar, een musicus, een schrijver, een kunstenaar. Wat je bijdrage aan de mensheid ook moge zijn, wanneer je ernaar streeft om je op de onzichtbare sferen af te stemmen, word je gebruikt als kanaal of medium door de Wijzen van de andere zijde.

Misschien heb je al een bewust contact met je gids? Je herkent zijn persoonlijkheid, voelt zijn tedere kameraadschap? Aan de andere kant kan het zijn dat je nog twijfelt, op het uiterlijk vlak ben je nog niet zo zeker. Maar wanneer je in alle nederigheid van geest in de spiegel der waarheid zou kunnen kijken, zou je zien dat de wijze en liefhebbende gids aan je zijde wacht om je te kunnen helpen.

Wat is het werk van je gids?

Hij is je metgezel en leermeester en hij werkt via je hogere denken en geweten. Je kunt hem, als je mediteert, mentaal vragen stellen, zoals bijvoorbeeld naar de bedoeling van een gebeurtenis die je niet begrijpt. Je hoeft dan geen direct antwoord te krijgen, maar wanneer je het het minst verwacht, over een paar dagen of weken, als je aardse denken met iets heel anders bezig is, kan dat antwoord plotseling komen. Je moet echter bedenken dat je geen onredelijk beslag op hem legt. Vraag zoals je uitleg van een probleem aan een aardse leermeester zou vragen en het antwoord zal komen, misschien niet volgens jouw tijd, maar volgens de tijd van de geest. Vraag dan niet dat je leermeester het werk voor jou doet en verwacht niet dat hij zijn schouders onder jouw verantwoordelijkheden zal zetten. Het is uiterst belangrijk dat iedere ziel zelf moeite doet en omhoog streeft. Naargelang de mens zich inspant, zal hij door zijn gids en leermeester verder en omhoog geholpen worden.

Hoe worden deze gidsen gekozen en geselecteerd en waarom komen zij ?

Laten wij in de eerste plaats onderscheid maken tussen je gids en andere helpers uit de geestelijke wereld. Een helper kan opgeroepen worden door de Heren van Karma om je over een bepaald punt van je reis heen te helpen. Het kan zijn dat je om hulp hebt gevraagd, want wie heeft nooit in vertwijfeling uitgeroepen: ‘O, God help me!’ God hoort je gebed. De Heren van Karma houden steeds de wacht. Je beschermengel heeft dienst. Bovendien zijn er andere zielen in de wereld van de geest en op het astrale gebied, die misschien een schuld, die zij uit het verleden schuldig zijn, willen afbetalen. Zo’n ziel kan zeggen: ‘Laat mij hem helpen’ en dan zal hij naar je toekomen en voor je welzijn werken, hij zal je leiding en bescherming geven terwijl je het moeilijke pad beklimt. Wanneer dat werk is gedaan, zal die ziel terug gaan naar zijn eigen sfeer.

Zo kun je dan vele helpers hebben gedurende je leven die op verschillende momenten komen om je door een bepaalde periode heen te helpen, maar je hebt één leermeester of gids die jou onder zijn/haar hoede heeft en die met jou voor een aantal levens verbonden kan zijn. Deze geestelijke leermeester neemt op een veel hoger niveau contact met je op dan de helpers die vaak als ‘gidsen’ worden omschreven. Je ontvangt zijn of haar leiding door middel van je eigen geweten of de stem van je Hogere Zelf, die soms de stem van God wordt genoemd. Deze kleine stille stem van binnen, kan heel krachtig worden; zij kan voor jou de stem worden van je geestelijke leider die op het hoogste niveau van je aardse bewustzijn contact met je opneemt, of in ieder geval het hoogste niveau dat je kunt bereiken zolang je door je fysieke lichaam gevangen wordt gehouden. Alles wat mooi, zuiver en waar is, zal doorkomen vanuit je Hogere Zelf en dat is het niveau waarop je geestelijke leermeester werkt.

Wij zouden wel willen dat wij een beeld konden overbrengen van je helpers en je gids. Als de sluier opzij kon worden getrokken zou je je inderdaad gelukkig en dankbaar voelen dat door Gods macht, door Gods wil, deze geestelijke broeders zo dicht bij je komen om je te helpen bij je opwaartse klim. Geloof ons alsjeblieft. Probeer de troost van de warme handdruk te voelen, de hand op je schouder, hun begrip. Je eigen geestelijke leider en gids kent elke aspiratie en elke moeilijkheid die je te verduren hebt, en die gids heeft een dieper gevoel van liefde voor je dan jij jezelf kunt liefhebben. Hij staat je op alle mogelijke manieren bij. Je bent kameraden.

 

*

Bron: Uit het boek "Geestelijke Ontwikkeling" van White Eagle.

 

 

 

Je Gids en Leermeester

door White Eagle

Je verlangt er allen naar om door de hogere machten gebruikt te worden, door je gidsen en leermeesters van het geestelijk leven. Ofschoon sommigen van jullie reeds op de hoogte zijn van het bestaan van je gids, is het toch mogelijk dat je niet weet hoe je door de Oudere Broeders gebruikt kunt worden. Je beseft misschien niet dat je eigen gids onder de leiding van de Oudere Broeders werkt en terwijl zij je gebruiken, zijn zij tevens in staat om je bij te staan in je geestelijke ontwikkeling.

Wanneer je onzelfzuchtig verlangt gebruikt te worden om de mensheid te dienen, te inspireren, te genezen en te zegenen, zul je stellig het weldadige licht van de geest in je aura opnemen. Je gids zal dan als dienaar van het Licht worden aangetrokken. Vergeet niet dat iedereen een medium kan zijn, je kunt allen worden ingezet al naar je speciale gaven. Je bent misschien genezer, een leraar, een musicus, een schrijver, een kunstenaar. Wat je bijdrage aan de mensheid ook moge zijn, wanneer je ernaar streeft om je op de onzichtbare sferen af te stemmen, word je gebruikt als kanaal of medium door de Wijzen van de andere zijde.

Misschien heb je al een bewust contact met je gids? Je herkent zijn persoonlijkheid, voelt zijn tedere kameraadschap? Aan de andere kant kan het zijn dat je nog twijfelt, op het uiterlijk vlak ben je nog niet zo zeker. Maar wanneer je in alle nederigheid van geest in de spiegel der waarheid zou kunnen kijken, zou je zien dat de wijze en liefhebbende gids aan je zijde wacht om je te kunnen helpen.

Wat is het werk van je gids?

Hij is je metgezel en leermeester en hij werkt via je hogere denken en geweten. Je kunt hem, als je mediteert, mentaal vragen stellen, zoals bijvoorbeeld naar de bedoeling van een gebeurtenis die je niet begrijpt. Je hoeft dan geen direct antwoord te krijgen, maar wanneer je het het minst verwacht, over een paar dagen of weken, als je aardse denken met iets heel anders bezig is, kan dat antwoord plotseling komen. Je moet echter bedenken dat je geen onredelijk beslag op hem legt. Vraag zoals je uitleg van een probleem aan een aardse leermeester zou vragen en het antwoord zal komen, misschien niet volgens jouw tijd, maar volgens de tijd van de geest. Vraag dan niet dat je leermeester het werk voor jou doet en verwacht niet dat hij zijn schouders onder jouw verantwoordelijkheden zal zetten. Het is uiterst belangrijk dat iedere ziel zelf moeite doet en omhoog streeft. Naargelang de mens zich inspant, zal hij door zijn gids en leermeester verder en omhoog geholpen worden.

Hoe worden deze gidsen gekozen en geselecteerd en waarom komen zij ?

Laten wij in de eerste plaats onderscheid maken tussen je gids en andere helpers uit de geestelijke wereld. Een helper kan opgeroepen worden door de Heren van Karma om je over een bepaald punt van je reis heen te helpen. Het kan zijn dat je om hulp hebt gevraagd, want wie heeft nooit in vertwijfeling uitgeroepen: ‘O, God help me!’ God hoort je gebed. De Heren van Karma houden steeds de wacht. Je beschermengel heeft dienst. Bovendien zijn er andere zielen in de wereld van de geest en op het astrale gebied, die misschien een schuld, die zij uit het verleden schuldig zijn, willen afbetalen. Zo’n ziel kan zeggen: ‘Laat mij hem helpen’ en dan zal hij naar je toekomen en voor je welzijn werken, hij zal je leiding en bescherming geven terwijl je het moeilijke pad beklimt. Wanneer dat werk is gedaan, zal die ziel terug gaan naar zijn eigen sfeer.

Zo kun je dan vele helpers hebben gedurende je leven die op verschillende momenten komen om je door een bepaalde periode heen te helpen, maar je hebt één leermeester of gids die jou onder zijn/haar hoede heeft en die met jou voor een aantal levens verbonden kan zijn. Deze geestelijke leermeester neemt op een veel hoger niveau contact met je op dan de helpers die vaak als ‘gidsen’ worden omschreven. Je ontvangt zijn of haar leiding door middel van je eigen geweten of de stem van je Hogere Zelf, die soms de stem van God wordt genoemd. Deze kleine stille stem van binnen, kan heel krachtig worden; zij kan voor jou de stem worden van je geestelijke leider die op het hoogste niveau van je aardse bewustzijn contact met je opneemt, of in ieder geval het hoogste niveau dat je kunt bereiken zolang je door je fysieke lichaam gevangen wordt gehouden. Alles wat mooi, zuiver en waar is, zal doorkomen vanuit je Hogere Zelf en dat is het niveau waarop je geestelijke leermeester werkt.

Wij zouden wel willen dat wij een beeld konden overbrengen van je helpers en je gids. Als de sluier opzij kon worden getrokken zou je je inderdaad gelukkig en dankbaar voelen dat door Gods macht, door Gods wil, deze geestelijke broeders zo dicht bij je komen om je te helpen bij je opwaartse klim. Geloof ons alsjeblieft. Probeer de troost van de warme handdruk te voelen, de hand op je schouder, hun begrip. Je eigen geestelijke leider en gids kent elke aspiratie en elke moeilijkheid die je te verduren hebt, en die gids heeft een dieper gevoel van liefde voor je dan jij jezelf kunt liefhebben. Hij staat je op alle mogelijke manieren bij. Je bent kameraden.

 

*

Bron: Uit het boek "Geestelijke Ontwikkeling" van White Eagle.

 

 

 

top   

 

 

 

 

   

 

 

Home

Alle knoppen bijeen

Mijn aanbod

Tarieven

Agenda 2012

Contact

Wie is Asherah

Cursus Healing Dance

De Reiki cursus

Reiki Groep

Meditatie cursus 2012

Gastenboekje

Alles over inschrijven

Inschrijven Healing Dance 2012

Inschrijven Meditatie 2012

Inschrijven Dream and Dance