WELKOM BIJ CENTRUM DHARMA

 

 KUNDALINI ENERGIE

 
 

Naar mijn mening is Kundalini onze oerenergie, de enige energie die leven kan voortbrengen, geen enkele energie ter wereld is van deze kracht. In alles wat leeft is dit aanwezig. Deze energie is verantwoordelijk voor het voortbestaan van het stoffelijke, de voortplanting van het ras. Deze energie is vanaf de geboorte aanwezig in het lichaam en groeit mee naarmate de leeftijd vordert en na een bepaald punt in het leven neemt dit weer af naarmate de leeftijd vordert. De mens kan deze energie beÔnvloeden gedurende het leven. Mogelijkheden om deze energie "wakker" te maken vinden we in Yoga. Dit dient echter wel onder de juiste begeleiding te gebeuren.

Door negatieve invloeden zal deze energie bedekt worden, in slaap gewiegd worden. Door positieve energie zal deze energie zich kunnen handhaven in de vorm zoals het aanwezig is of zelfs ?ontwaken?. Door de Indiase mythologie wordt deze energie afgebeeld als een opgerolde slang die zich in de bodem van ons lichaam heeft genesteld (bekkenbodem).  Omdat deze energie in ons onderlichaam zijn oorsprong vindt wordt het vaak met seksuele energie verward. Mensen die deze energie echt kennen weten dat dit niet zo is. De energie geeft weliswaar een prikkelend en tintelend gevoel in de geslachtsdelen, maar als men niet gelijk toegeeft aan de gedachte dat men seksueel opgewonden is ontdekt men dat dit gevoel anders is.  Dit is wat sommige mensen die zich Tantrist (seksist) noemen op het verkeerde been zetten. Kundalini is een energie die alle in ons lichaam opgeslagen energieŽn kan binden en versterkt naar verschillende plaatsen in ons lichaam sturen. Elk individu kan dit op verschillende manieren ervaren. Tintelingen bijvoorbeeld op alle punten die Chakra's genoemd worden. Of men ervaart warmte die langzaam vanuit het onderlijf omhoog stijgt. Het lichaam gaat zweten, de huid kleurt rood, de hartslag wordt sneller. Dit zijn een aantal vrij onschuldige voorbeelden van Kundalini herkenning. Het kan echter ook heftiger zijn. Een plotselinge aanval van hyperventilatie terwijl men daar anders nooit last van had. Of ontstekingen op plaatsen die corresponderen met de Chakra's. Door Yoga oefeningen wordt men bekend gemaakt met dit fenomeen. Als Kundalini wakker wordt zal "de slang" zich kenbaar maken en oprichten.


 

Ons lichaam is doorweven met meridianen, zo'n 50.000 verbindingen tussen punten van ons lichaam. Een aantal van deze meridianen zijn verbonden met onze zenuwcentra (Chakra's) De meridianen transporteren onze energie door het gehele lichaam. De vertakkingen gaan steeds naar belangrijkere meridianen. De zeven belangrijkste Chakra' s, waar ik nu niet dieper op in zal gaan, zijn zowel ontvangers van externe energie als zenders van interne energie. Hiervan zijn talrijke voorbeelden te geven : U heeft dit zelf vast al eens meegemaakt. Als u bijvoorbeeld gewaar wordt dat er iemand naar u kijkt, krijgt u een signaal in een ontvangende Chakra. Of andersom, als u gemerkt hebt dat u een open boek bent voor mensen die u kennen zal er een uitzendende Chakra zijn. Als uw Kundalini energiepeil hoog is zult u veel positieve energie uitstralen. Nog een voordeel is dat u beter bestand bent tegen negatieve energie die andere mensennaar u uitstralen, zij raken u niet. Als uw Kundalini energiepeil laag is merkt u al snel dat u bang bent voor iemand of u niet op het gemak voelt. U voelt hoe andere mensen zich "meester" over u kunnen maken. Kundalini wordt voorgesteld door twee energiebanen, Ida en Pengala. Zij kronkelen zich rond Sushumna, de verbinding van onze Chakra' s. De esculaap is hiervan afgeleid. Elke plaats waar deze banen elkaar kruisen noemen we Chakra's. In westerse taal zijn dit gevoelplekken. Men kan via deze plaatsen een ander individu benaderen, bewust of onbewust. Met Kundalini kan men van binnenuit deze plaatsen dus ook dichten. Zo kan men zichzelf beschermen tegen negatieve energie die andere mensen bewust of onbewust naar uitstralen. Men kan via deze plaatsen ook energie uitstralen, liefde, genegenheid, seksuele energie.

De energie die ons lichaam hersteld. Deze energie is ook de spiegel van onze ziel. Door te leren deze energie wakker te maken, door bijvoorbeeld met Yoga oefeningen onze negatieve energieŽn op te ruimen en positieve energie aan te vullen. Zullen we deze energie leren kennen en ervaren. Als we daar de juiste begeleiding bij krijgen en voldoende tijd voor hebben genomen zullen we de positieve uitwerking van deze energie herkennen. Met voldoende kennis en beheersing van ons lichaam kunnen we deze energie dus toepassen. Er zijn in Amerika zelfs mensen die beweren er kanker mee te kunnen genezen. Theoretisch gezien zou dit kunnen, maar zover zou ik niet willen gaan. Ik weet echter wel heel zeker dat door Kundalini energie het leven een stuk aangenamer kan zijn. Beperkingen van ons lichaam zullen positief beÔnvloed worden waardoor de beperking minder zwaar weegt. We kunnen met deze energie andere mensen helpen, druk uw lichaam maar eens stevig tegen het lichaam van een vriend of vriendin en probeer energie naar hem of haar uit te stralen. Wedden dat de ander je met blinkende ogen en een brede glimlach aankijkt? Hierdoor kunnen we het werkelijke van alles zien en voelen we ons bevrijd van alle beperkingen. Vrijheid is het sleutelwoord van Tantra. Deze vrijheid bereikt u alleen als u niet opgesloten bent in uw lichaam of in een energie van de familie of vriendenkring. Spontaniteit in liefde kan echter alleen bestaan als bij u Kundalini is ontwaakt zodat u vrij bent.


Door de juiste Yoga oefeningen in een voor jou geschikte volgorde en tempo is het mogelijk Kundalini te laten stijgen. Let op !! U heeft hier goede begeleiding bij nodig. Het is namelijk meer dan eens voorgekomen dat Kundalini vrijkwam terwijl ze nog negatief geladen was. Dit heeft meerdere malen tot een psychose geleid. Met de hulp van een goede Yoga instructeur wordt eerst alle negatieve energie weggewerkt. Elk trauma zal omgepoold moeten worden van negatief naar positief. U schiet er namelijk niets mee op het trauma opnieuw te voeden. Elke keer als Kundalini een volgende Chakra bereikt zult u dit voelen in het desbetreffende deel van het lichaam. Zo bouwen we langzaam onze tempel op. Als we dan zover zijn dat Kundalini vanuit de eerste Chakra, in het perineum, tot de zevende Chakra, het kruin, gestegen is zullen we ons verlicht voelen. Kundalini of Tantra energie heeft een verbinding gemaakt tussen de oorsprong en onze geest. Als ik deze toestand zou moeten beschrijven schieten alle superlatieven tekort.  Blijf altijd de nuchtere toeschouwer, niets is onmogelijk maar je moet er wel voor willen werken.

Kundalini (uitspraak: koendalinie) is een spirituele kracht in mensen. Oorspronkelijk werd deze in Indiase yoga en tantrische geschriften beschreven, maar het wordt steeds meer in Westerse geschriften vermeld.

Kundalini is een woord uit het Sanskriet dat letterlijk 'de opgerolde' betekent. Het verwijst naar een kleine spiraalvormig opgerold energiekanaaltje aan de basis van de ruggengraat in de stuit. Niet de stuit in het fysieke lichaam maar de energetische dubbelganger ervan, het energielichaam. Dit spiraalvormig kanaaltje is niet groter dan een halve centimeter en bestaat uit drieeneenhalve winding. Uit de bovenkant van deze spiraal stroomt een onzichtbare energie: de kundalini-energie. Deze energie kan door vele kanalen in het energielichaam stromen en ook uitstromen in de aura. Met het energielichaam wordt een niet zichtbaar lichaam van niet-stoffelijke aard bedoeld. Het is waar te nemen via het innerlijk gevoel of via het (getrainde) 'geestesoog'.

Koendaliniesysteem met kanalen en centra

De grootste energiekanalen (zie figuur)liggen in het energielichaam ter hoogte van de ruggengraat in het fysieke lichaam. Niet alleen in de stuit maar ook in de kruin en erboven, en ook onder de stuit in de aura zijn nog meer centra gesitueerd. In totaal zijn er acht kundalinicentra die op een rechte, verticale lijn liggen. Deze centra zijn niet hetzelfde als de chakra's maar de kundalini-energie kan wel door deze chakra's stromen en een chakra op die manier activeren. Het kundalinicentrum in de stuit ligt zo dicht bij het eerste (of wortel)chakra dat deze vaak als ??n chakra worden beschouwd.

De kundalini-energie werkt door in alle aspecten van iemands leven, zowel het lichamelijke, het emotieleven, het mentale als het spirituele leven. Bij grote veranderingen in iemands leven zal het kundalini-energiesysteem doorgaans extra actief zijn en meehelpen deze veranderingen te realiseren.

Verschillende auteurs van boeken over kundalini-energie geven verschillende beschrijvingen van de werking van deze energie. Zo wordt ze omschreven als een creatieve energie, een transformatieve energie, een genezende energie of een krachtenergie. Deze energie doet, naast andere energieŽn, onder gewone omstandigheden zijn werk zonder dat we dat merken of als kundalini-energie herkennen.

De Kundalini is net zo onlosmakelijk met ons leven verbonden als ons energielichaam, de aura of de chakra's en is ook essentieel voor het leven. Deze energie helpt op fysiek niveau mee aan de vorming en ontwikkeling van het lichaam tijdens het gehele leven. Bij ziekte of onbalans kan de Kundalini in actie komen om te helpen bij de genezing. Ze kan het emotieleven en het gedachteleven versterken of soms ook verstoren. Ze kan op een spiritueel niveau tot piekervaringen leiden en kan helpen om momenten van eenwording te realiseren (wat voor iemand een verlichtingservaring kan zijn). Naarmate het kundalini-energiesysteem zich verder ontwikkelt, opent deze vele deuren voor spirituele ontwikkeling. Ze kan zo iemand helpen bewust contact te maken met het innerlijke licht al is de kundalini-energie niet zelf dat licht. Het op een meditatieve manier werken met kundalini-energie wordt zo een weg naar innerlijke realisatie. De vorm en mate van innerlijke realisatie zal per persoon kunnen wisselen en zich 'voortgaande op het pad van spirituele ontwikkeling' verder ontwikkelen.

Kundalini-energie is niet beperkt tot mensen. Ook planten, dieren en zelfs hemellichamen beschikken over een kundalini-systeem. In het laatste geval wordt in de Indiase filosofie wel gesproken van de mahakundalini, de 'grote Kundalini'.

Zie ook: www.peterkampschuur.nl

 

   

 

 


 

 

Home

Alle knoppen bijeen

Mijn aanbod

Tarieven

Contact

Wie is Asherah

Let op: voorlopig worden er geen cursussen gegeven

Cursus Healing Dance

De Reiki cursus

Reiki Groep

Meditatie cursus

Contact met de Aarde

Alles over inschrijven

Gastenboekje