CENTRUM DHARMA

 

MEDITATIE

Zie voor de data de jaaragenda. 2012

De avonden zullen altijd om 19.00 uur beginnen en eindigen om ongeveer 21.30 uur.  De meditaties worden gegeven in blokken van 10 lessen, maar je kunt ook uiteraard eens gewoon een avond volgen. Dat staat een ieder vrij! Er zal ook op deze avond een potje staan, waarin u uw gulle gift kunt deponeren, die zal gaan naar ons goed doel, de stichting Flowgi (zie onder het betreffend knopje)

 
WAAROM MEDITEREN?

WAT IS GELEIDE FANTASIE?

WAT IS VIPASSANA MEDITATIE?

Introductie

De meest voorkomende reden waarom mensen gaan mediteren is om zich fitter, gelukkiger en meer energiek te voelen. In de afgelopen decennia is er onderzoek uitgevoerd naar de gezondheidsvoordelen van meditatie aan meer dan 300 universiteiten, ziekenhuizen en onderzoekcentra in meer dan 50 landen. Meer dan 1000 wetenschappelijke artikelen en onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd in meer dan 175 wetenschappelijke tijdschriften. Het is eigenlijk ongelofelijk dat na zoveel positief onderzoek er niet veel meer aandacht aan meditatie is besteed in de reguliere media. Pas nu - na 30 jaar - beginnen steeds meer mensen en artsen de voordelen van mediteren te waarderen en te ervaren. In Amerika mediteert nu ongeveer 5% van de bevolking regelmatig. Wij vermoeden dat dit percentage zal groeien en ook zal gaan gelden voor Nederland. Voor jou hebben we de voordelen handig gegroepeerd in drie verschillende categorieen: lichamelijke, mentale en spirituele effecten.

Spirituele Voordelen van Mediteren

  Verstrekt contact met onderliggende gevoelens en gedachten

  Verstrekt gevoel van verbondenheid met natuur en omgeving en vermindert het gevoel van dualiteit (afgescheidenheid) .

  Je komt meer in contact met je ware persoon, capaciteiten, creativiteit en mogelijkheden

  Maakt je wakkerder en meer weerbaar

  Verhoogt innerlijke rust en kalmte hetgeen vrijheid en onafhankelijkheid geeft

  Ervaringen zijn dieper en intenser

  Ondersteund proces van zelfrealisatie

  Maakt je gedachten meer helder en geordend

  Verhoogt je zelfvertrouwen en maakt je zekerder

  Leert je je minder te identificeren met gedachten

  Mediteren is persoonlijke ontwikkeling van binnenuit i.p.v. van buiten naar binnen

  Je ervaart kleuren, smaken en geluid intenser en dus het leven bewuster

  Je staat meer open voor nieuwe ervaringen en mensen

  Verhoogt je vermogen om emoties in goede banen te leiden

  Brengt je meer in contact met natuurlijke intuitie

  Ontwikkelt oprechte gevoelens van compassie, dankbaarheid en liefde voor alles wat is

 

Als je wilt zien wat er in je hersenen gebeurt als je gaat mediteren surf dan naar TIME Magazine Meditatie Hersenscan

  EEG - theta, delta, en alfa hersengolven worden actiever en betagolven (geassocieerd met actief denken) nemen af.

  Linker- en rechterhersenhelft gaan optimaler samenwerken.

  Activiteit in frontal cortex en pariental lobe neemt af.

 

Lichamelijke Voordelen van Mediteren

  Stabiliseert het autonome zenuwstelsel

  Verlaagt de hartslag

  Reduceert de snelheid van de ademhaling

  Bloeddruk gaat drastisch omlaag

  Lagere biologische leeftijd gemeten na standaard kenmerken van veroudering van het lichaam.

  De Galvanic Skin Response (GSR) neemt toe

  EMG activiteiten nemen toe

  Cardiovasculaire effectiviteit wordt verhoogd.

  Ademhaling effectiviteit neemt toe

  Huid raakt beter doorbloed

  Maag en darm functie verbeteren

  Endocriene functie wordt verhoogd

  Spierflexibiliteit neemt toe

  Inname zuurstof verstrekt

  Bewegingsmogelijkheden, mobiliteit en flexibiliteit nemen toe

  Hand-oog co?rdinatie neemt toe

  Reactiesnelheid wordt verhoogd

  Lichaamshouding verbetert

  Kracht en weerstand nemen toe

  Uithoudingsvermogen neemt toe

  Verhoogt energieniveau en vitaliteit

  Gewicht stabiliseert op 'normaal' niveau

  Slaapvermogen verbetert en inslaaptijd neemt af

  Pijn vermindert

  Stabiliteit verbetert

  Diepte perceptie neemt toe

  Verhoogde mate van relaxen en kunnen relaxen/ontspannen

  Verminderd spierspanning

  De productie van serotonine neemt toe

  Vermindert menstruatie pijnen

 

WAT ZIJN  GELEIDE FANTASIEN?

 

Trance en geleide fantasie

Trance en lichte hypnose maken het mogelijk om tot diepere ontspanning en meditatie te komen. Een specifieke vorm van trance is geleide fantasie. Herinneringen die vergeten of verdrongen waren, kunnen bovenkomen via verschillende vormen van lichte hypnose. Als lichaam en geest ontspannen zijn, worden vervolgens verruimende suggesties aan het onbewuste aangeboden. Trance en geleide fantasie zijn een veilige manier om inperkende jeugdervaringen te verwerken en te transformeren.

 

Geleide fantasie

In feite is geleide fantasie een visualisatietechniek. Hierbij wordt door de therapeut een kader aangegeven waarbinnen u de beelden kan richten. Bekende kaders zijn: het beklimmen van een berg, het ontmoeten van iemand op de berg, het volgen van een riviertje, het binnentreden van een huis, het lopen in een weiland, het verkennen van een onderaardse grot. Binnen de kaders wordt vervolgens gewerkt aan uw probleem. Zo kan het zijn dat u zich op een bepaald beeld gaat richten, bijv. door te verbeelden dat er een zeemonster uit de zee komt. Door met dit zeemonster in gesprek te gaan of de confrontatie aan de gaan kunnen bijv. bepaalde angsten afnemen en kan men in de realiteit uiteindelijk beter met deze angsten omgaan.

WAT IS VIPASSANA MEDITATIE?

 

VIPASSANA MEDITATIE *)

Vipassana betekent "inzicht". Vipassana meditatie leidt tot inzicht (wijsheid). Het is een van oorsprong Boeddhistische meditatievorm, die vooral in de zuidelijke landen van Azi? wordt beoefend en die niet veel verschilt van b.v. de Zen-meditatie; de techniek is alleen anders. Vipassana meditatie is in feite erg simpel. Het principe is: 'aandachtig zijn', je (voortdurend) bewust zijn van wat er hier en nu plaats vindt. Dat kan eigenlijk van alles zijn, b.v. je lichaam, je ademhaling, je gedachten, je gevoelens of je emoties. Maar ook je zintuigindrukken: iets wat je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft.
Deze meditatievorm onderscheidt zich b.v. van vormen van concentratie-meditatie, waarbij de aandacht uitsluitend op ??n object wordt gericht. Dat kan b.v. een mantra, kaarsvlam of een figuur zijn. Door het richten van de aandacht op ??n object en het negeren van al het andere wat er op je afkomt, kun je tot rust en stilte komen. Maar in de regel is deze rust en stilte van tijdelijke aard. Bij Vipassana meditatie wordt als hulpmiddel ook gebruik gemaakt van een meditatieobject om onze beweeglijke geest wat tot rust te brengen en als hulpmiddel om aandacht en concentratie te ontwikkelen. Als vast meditatieobject wordt in de regel het rijzen en dalen van de buik bij het in- en uitademen of het volgen van de gehele ademhaling gebruikt. Maar daarnaast laat je toe en observeer je alles waardoor je wordt afgeleid.

*) Bij het gebruik van het woord meditatie in dit artikel wordt Vipassana-meditatie bedoeld.

Bij dit proces moeten we (leren om) alles wat op ons afkomt - zoals b.v. gedachten, gevoelens en emoties - niet te veroordelen of te beoordelen. En die neiging hebben we allemaal. Door oefening leren we alle gedachten, gevoelens en emoties 'toe te
laten'. Meditatie is in het kort: het onbevooroordeeld observeren (helder waarnemen) van alle lichamelijke en mentale verschijnselen die in ons bewustzijn verschijnen. Zo leren we om te gaan met allerlei gedachten en gevoelens en met onze emoties, zoals angst, kwaadheid, verdriet, jaloezie enz. We leren ook omgaan met prettige en pijnlijke ervaringen, met onze eigen beperktheden en de beperktheden van de mensen om ons heen. Het is een proces van aandacht ontwikkelen en jezelf openen. En hoewel het allemaal in feite simpel is - het vermogen om aandachtig zijn is altijd in ons aanwezig - het beoefenen wordt vooral in het begin dikwijls als moeilijk ervaren. We zijn gewend "iets te doen om iets te bereiken" en we willen zo graag onze zaakjes beheersen en sturen. We hebben het idee iets te moeten "doen" om onszelf te veranderen. Maar het aandachtig zijn en jezelf openen leidt vanzelf tot toelaten, acceptatie en transformatie. Via dit proces kom je tot harmonie in jezelf en dat leidt tot vrede en geluk.

 

HINDERNISSEN

De afgelopen periode heeft mij geleerd, dat er nogal wat mensen zijn, die op de ??n of andere wijze zich tot meditatie aangetrokken voelen, maar er niet toe kunnen komen om het ook werkelijk te gaan beoefenen.
Dat kan zijn om de volgende redenen:
a. Een zekere huiver om te beginnen; men vindt het toch een
hele stap.
b. Het missen van iemand die de meest elementaire instructies
kan geven; bijna iedereen ervaart, dat het zo maar op je
eentje alleen thuis beginnen met mediteren niet werkt.

Als je eenmaal met meditatie begonnen bent, kun je veelal met de volgende hindernissen worden geconfronteerd:
a. Vooral in het begin is het voor velen moeilijk om langere tijd in een meditatiehouding te zitten. Men is het rechtop zitten niet (meer) gewend en na korte tijd krijgt men op een of meerdere plaatsen pijn.


b. In de eerste periode krijgt men de indruk zo door gedachten en gevoelens overspoeld te worden en wordt men zo vaak afgeleid, dat men al gauw het idee krijgt nog niet aan meditatie toe te zijn.


c. Nogal wat mensen verwachten (hopen) dat meditatie als een soort medicijn direct tot innerlijke rust leidt. Dat hoeft aanvankelijk helemaal niet zo te zijn. Er kan zoveel onrust en emoties naar boven komen, dat men het gevoel krijgt dat meditatie een averechtse uitwerking heeft.


d. Vooral na een dag werken komt het nogal eens voor dat men last van slaperigheid heeft en moeilijk tot heldere aandacht kan komen.


e. Er zijn mensen, die weliswaar begonnen zijn b.v. thuis te mediteren, maar op de een of andere manier denken dit alleen maar te kunnen doen als je er voor in de stemming bent. En dikwijls is men natuurlijk niet "in de juiste stemming".

 

Misschien mag ik U eens in mijn Centrum begroeten?

In Licht, Liefde, Kracht en Reiki en Tantra

 

Asherah,

de vrouwelijke godin die door Joden werd aanbeden voordat Jahweh

(de God van het oude testament) zijn intrede deed.

 

Namaste van Asherah

   

 

 


 

 

Home

Alle knoppen bijeen

Mijn aanbod

Tarieven

Agenda 2012

Contact

Wie is Asherah

Cursus Healing Dance

De Reiki cursus

Reiki Groep

Meditatie cursus 2012

Gastenboekje

Alles over inschrijven

Inschrijven Healing Dance 2012

Inschrijven Meditatie 2012

Inschrijven Dream and Dance