Asherah's  Centrum "Le Soleill

DE REIKI GROEP

 

 

 

 

 Reiki groep/ oefenmiddag/cursus


Deze middagen zijn bedoeld om kennis te maken met Reiki en om voor te bereiden op een eventuele inwijding volgens het systeem van dr. Mikao Usui mits je het boek: De Kern van Reiki aanschaft en de Chakra atlas. Thuis kan je dan in jouw eigen tempo de materie leren en toepassen. Kijk voor alle data in onze agenda
 

Dit boek zit ook verweven in de cursus HEALING DANCE  , dus als je meedoet met de cursus HEALING DANCE, dan is het raadzaam in ieder geval de boeken aan te schaffen en te lezen en af en toe naar een van de Reiki morgens te komen. Je hoeft niet mee te doen aan de cursus Reiki, maar je begrijpt dan wel beter waar ik over praat als ik tijdens de les HEALING DANCE uitleg geef over de materie. Je kunt de boeken waarschijnlijk ook huren bij de bibliotheek. Na een aantal weken volgt de mogelijkheid je te laten inwijden in Reiki I of II. Deze inwijdingen vinden altijd plaats in het weekend. Kijk hiervoor onder de knop Reiki cursus.

De kosten van een Reiki I inwijding bedragen 125  en de kosten van een Reiki II inwijding bedragen  € 250 . Dit is inclusief een certificaat. Wil je hier meer over weten kijk dan op http://www.lesoleill.com/reikigroep.htm  of http://www.lesoleill.com/reikicursus.htm

NB: ik ben lid van de Reiki vereniging DE CIRKEL

 

 

 

 

DE REIKI GROEP

Maximaal aantal deelnemers: 6 personen!
Locatie: zie contact
Kosten: € 8 p.p.

De Reiki groep is  op de zaterdagmiddag en we beginnen altijd om 13.00 uur en eindigen altijd  om 16.00 uur. Voor de precieze data krijg je de agenda per mail. De kosten zijn 8 € per persoon. Soms kan dit veranderen als er een gastspreker komt op die morgen Dit wordt altijd bekend gemaakt op het bord in de gang. De bedoeling is wel altijd te komen. Er ontstaat namelijk een groepsenergie. Kan je niet komen meld je dan tijdig af. Dit kan alleen per mail of telefonisch op 0620558935. De bedoeling is ook dat je af en toe een vrije gift geeft voor de straat- en weeskinderen van Indonesië. Zie hiervoor: www.flowgi.org. Meenemen: schone sokken en eventueel een schriftje. Zorg dat je een kwartier voor aanvang aanwezig bent.

Voor wie is deze Reiki groepsdag  bedoeld?

Deze zijn voor iedereen die interesse heeft in Reiki en daarnaast voor onze Reiki 1 of Reiki 2 , 3A. 3B cursisten. Je kunt op zo’n morgen iemand Reiki sturen, je ervaringen delen, vragen stellen en elkaar Reiki geven op de behandeltafels. We beginnen altijd met een voorstellingsrondje, en/of hoe is het me je gegaan de afgelopen weken, daarna gaan we verder met een lichtmeditatie. Vervolg van de avond:

*      Ik werk met het boek: de kern van Reiki van Diane Stein

*      Je leert een andere behandelen

*      Je krijgt zelf een behandeling door een mededeelnemer

*      Je leert de Reiki handposities

*      Je leert energie opwekken en doorgeven

*      Je leert een beetje over de chakra’s en hun blokkades

 

Halverwege de middag is er pauze en gelegenheid voor koffie/thee. De kosten zijn 25 cent.

De Reiki groep is  iedere maand (soms een keer, soms twee keer per maand) .  Je hoeft niet iedere keer te komen als je maar regelmatig komt, want er ontstaat altijd een fijne groepsenergie. Zit je echter in de Reiki opleiding is het wel noodzakelijk iedere keer te komen en te oefenen. De Reiki groep is  een service voor onze eigen cursisten en nieuw geïnteresseerden. Als cursisten van andere Reiki Masters geïnteresseerd zijn om op deze dagen te komen, kan dat alleen na overleg en op aanvraag bij Asherah van den Berg, maar er geldt altijd de gouden regel: iedereen is welkom in de wereld van Reiki.

 

               

WAT NEEM JE MEE NAAR EEN REIKI DAG EN/OF CURSUS?

*      _Kleding die voor jou comfortabel zitten

*      _Iets warms voor aan je voeten

*      _ Het boek van Diana Stein( De kern van Reiki, ISBN: 90 230 0918 5) lees deze ook van te voren

*      _ Pen en papier voor aantekeningen

*      _ Eventueel een lekker kussen om op te zitten

*      _ Contant geld / eventueel extra geld als je iets wilt kopen

*      _ En natuurlijk een stralende lach en een open hart

Ik zie jou/jullie graag terug op de Reikicursus en/of -groep!

 

Het is ook een goede gelegenheid om vragen te stellen over allerlei zaken die de cursus bij je heeft losgemaakt.  Aanmeldingen en meer informatie bij Asherah van den Berg info@centrumdharma.com / 0620558935

 
   
       

 

Reiki, energie rond en in mij(inwijdingen)

Vaak wordt Reiki beschouwd als een energie, waarover je pas kunt beschikken als je het inwijdingsritueel van het Usui System of Reiki Healing ondergaan hebt. Wij zijn daar iets genuanceerder over gaan denken, na onze ervaring met Reiki-inwijdingen en behandelingen. Iedereen en alles is vanaf de conceptie al doordrenkt met levensenergie, hoe anders zouden we in leven blijven?

Wanneer we lekker in ons vel zitten, echt ontspannen zijn, dan is er geen reden waarom de Ki niet zonder blokkering door ons lichaam stroomt. Misschien daarom ook wel de opmerking: "hoe meer ik ontspan, hoe meer ik bereik!"

De wereld, die we gecreëerd hebben, is voor ons geen gemakkelijke. We zijn fysiek en emotioneel slecht opgewassen tegen de ongezonde spanningen, die we toch steeds weer opzoeken. In de jacht naar grotere materiële welstand, waar het grote geluk wordt verondersteld, lopen we tegen ons zelf aan, na korte of lange tijd. De kans op overspanning, of de daaruit volgende kwalen en gebreken is gigantisch. Onze energiehuishouding raakt danig in de war. Veel daaruit volgende problemen probeert de reguliere geneeskunde te voorkomen of te verhelpen, maar het blijft vaak bij het bestrijden van de symptomen. Door deze, door onszelf gemaakte blokkades van spanningen, angsten, muurtjes tussen ons en de ander weg te halen, kan de Ki weer vrij stromen. Niet alleen in onszelf, maar ook rondom ons. Hoe meer we ons vrij maken van wat ons soms letterlijk bedrukt, hoe lekkerder we ons voelen en hoe meer dat afstraalt op onze omgeving. Dus goed voor je zelf zorgen houdt in dat je goed voor je omgeving zorgt.

Daar kunnen we voor kiezen. Die keuzes kun je onderstrepen, door op bewuste wijze een behandeling met Reiki en/of de inwijdingen van Reiki te ondergaan.  Inwijdingen in Reiki zijn een belangrijk onderdeel van een Reiki-cursus. De inwijding is een mooie symboliek die staat voor het opschonen van de kanalen, zodat de levensenergie weer vrij door je lichaam kan stromen. Soms wordt de inwijding als mysterieus, geheimzinnig afgedaan. Liever beschouwen wij het als een mystiek, wonderlijk, zeer krachtig puntje op de i, zoals bij het doopsel, het huwelijk en andere belangrijke keerpunten in je leven. Hoe bewuster die stap, hoe krachtiger de energie in je aan het werk gaat. Een goede inleiding en begeleiding van de inwijdend Reiki-Master is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast word na een Reiki I inwijding het lichaam drie maanden lang “schoon” gemaakt vooral van fysieke kwalen. Reiki II is meer voor het emotionele en mentale lichaam te helen. Die periode duurt soms wel een jaar. Daarna kan je zeggen dat je zowel geestelijk en lichamelijk in balans bent met je zelf en je eigen persoonlijkheid, je eigen kunnen,  je eigen talenten. Je aura hersteld zich zienderogen en je voelt je gezond en energiek. Je hebt tevens geleerd, dat je niet meer in de oude valkuilen terecht komt.

Het begrip Reiki is misschien wel nooit verklaarbaar, tastbaar te maken, vergelijkbaar met liefde. Maar iedereen die er mee in contact is gekomen snapt wel waar het over gaat. En als de effecten bevorderlijk blijken voor ieder afzonderlijk en daardoor voor de hele wereld, dan is het zeker Tao: een goede weg.

"Omdat wij ernaar kijken en niet zien, wordt het onzichtbaar genoemd;
omdat wij ernaar luisteren en niet horen, wordt het onhoorbaar genoemd;
omdat wij ernaar reiken en niet treffen, wordt het ontastbaar genoemd;
Omhoog geen schittering, geen duister bij de val,
eeuwig en oneindig, onnoembaar, gaat het terug naar waar niets en alles is.
Men noemt het vorm zonder vorm, beeld zonder iets.
Men noemt het onbepaald en ongrijpbaar;
ga het tegemoet en je ziet geen voor, volg het en je ziet geen achter."

Tao Te Tjing

In Licht en Liefde

Asherah van den Berg
www.lesoleill.com

0620558935

 

Het is ook een goede gelegenheid om vragen te stellen over allerlei zaken die de cursus bij je heeft losgemaakt.  Aanmeldingen en meer informatie bij Asherah van den Berg 

 

 

 

top   

 

 

 

 

   

 

   

Home

Alle knoppen samen

Mijn aanbod

Hooggevoeligheid

Tarieven

Contact

Wie is Asherah

Let op: voorlopig worden er geen cursussen gegeven

 

Cursus Healing Dance

De Reiki cursus

Reiki Groep

Meditatie cursus

Contact met de Aarde

Alles over inschrijven

Gastenboekje