Asherah's  Centrum "Le Soleill

Reiki op afstand ontvangen

 

 

 

 

 

De Reiki energie werkt ook op afstand

Reiki kan ook worden ontvangen op afstand. Dit lijkt misschien raar maar als je ingewijd bent met Reiki 2 of hoger dan is dit mogelijk. Ik bied daarom ook Reiki op afstand aan. Reiki op afstand is ideaal voor mensen die een druk leven hebben of als je de energie graag in je eigen persoonlijke omgeving ontvangt. Dit is ook ideaal voor mensen die door omstandigheden moeilijk hun huis uit kunnen.

Als je graag Reiki op afstand wilt ontvangen, geef je aan mij door op welk tijdstip je de energie graag wilt ontvangen. Ga dan ergens rustig zitten of liggen zodat je goed kunt ontspannen. Je kunt dan ook je eigen favoriete muziek opzetten om nog meer tot rust te komen. Zorg voor een omgeving waar je je prettig bij voelt en zorg ervoor dat je niet wordt gestoord. Op dat moment stem ik mij af op de Reiki energie en stuur deze naar jou.

De kosten hiervoor bedragen:
15 euro voor 30 minuten.

Als je een afspraak wilt maken of vragen hebt neem dan contact met me op.

Garantie
Als je er sceptisch over bent, geeft ik een niet-goed geld-terug garantie.

Klik hier om een afspraak te maken of voor vragen en informatie info@centrumdharma.com

 

GRATIS REIKI ONTVANGEN

Mensen die ernstig ziek zijn, of terminaal zijn kunnen vaak niets meer dan allen voelen en lijden
Voor hen bied ik gratis Reiki op afstand aan. Ken je iemand, geef het dan door aan mij
Wil je iemand in de Reiki piramide zetten, dan kan dit simpelweg door te persoonlijk te vragen

Het is wel aan te raden de mensen die de Reiki ontvangen in te lichten over het feit dat zij dit krijgen. Met hun toestemming werkt het gewoon beter. Bij Reiki zenden gebruikt men de naam en de plaats van de persoon, maar er zijn natuurlijk meer Pietjes in Amsterdam dan maar één! Of meer Yolanda's in Zwolle dan maar één. Aantoonbaar is reeds wetenschappelijk bewezen dat Reiki op afstand effect heeft op mensen, dieren, planten en ieder natuurlijk organisme.

WELKE METHODEN GEBRUIK IK HIERVOOR?

De dijbeen-methode: Ga rustig zitten en stel je voor, na een korte meditatie en Hon Sha Ze Sho Nen, dat je rechterdijbeen iemands voorkant is. Je knie is zijn of haar hoofd en je been ter hoogte van je lies stelt zijn of haar voeten voor. Stel je voor dat je linkerdijbeen de rug is van diegene die je behandelt. Ga met je dijbenen om als was het de te behandelen persoon.

De Reiki Box methode: “Verzamel” personen en situaties (foto’s en/of briefjes met een naam of een situatie erop) waar je Reiki naar toe wilt sturen in een doosje, blikje of mandje). Ga rustig zitten en doe een korte meditatie. Teken Hon Sha Ze Sho Nen boven de doos en hou daarna de Reiki-box 10 tot 15 minuten in je handen. Zo kun je meerdere personen en situaties tegelijkertijd behandelen. Vergeet niet de doos af en toe “op te ruimen” . Hou een maximaal behandelingen aan van 21.

Reiki ondersteunt alle andere systemen

ReikiEr zijn geen contra-indicaties bij het gebruik van Reiki. Het kan op zichzelf gebruikt worden en in combinatie met elke andere therapie. Dikwijls zijn de gezondheidsproblemen zo ernstig dat je alles, wat je kan helpen, moet gebruiken.

Bijvoorbeeld, Reiki is fantastisch voor het snel laten genezen van snijwonden, zelfs grote. Maar als je een been amputeert moet je naar de chirurg. Toch zou je het lichaam zoveel mogelijk Reiki moeten geven omdat dan het herstel proces veel sneller verloopt, de pijn en littekens vermindert.

Ernstige ziektes zoals kanker moeten behandeld en begeleid worden door experts. Echter altijd zal Reiki de vitaliteit van het lichaam en het herstellingsvermogen doen toenemen. Reiki zal ook de neveneffecten van chemotherapie en bestralingsbehandelingen verminderen en het vermogen om beter te worden maximaliseren. Ondertussen zal elke Reiki-behandeling die toegediend wordt werken aan de harmonisering van de oorzaken van de ziekte.

 

Reiki behandelt altijd de oorzaken

De volgende, veel voorkomende, waarneming bij Reiki heeft vergaande gevolgen. Mensen die met Reiki behandeld worden en Reiki-beoefenaars hebben meermalen vastgesteld dat als de behandelaar zijn handen ergens neerlegt, b.v. op het hoofd, de patiënt het effect van de Reiki in een heel ander deel van het lichaam wordt gevoeld. Het deel waar het het sterkst gevoeld wordt is het gedeelte wat het meest disharmonisch is. Als iemand een nierziekte heeft zal de Reiki daar het sterkst gevoeld worden, ook als de handen op een andere plek op het lichaam liggen.

Deze belangrijke observatie onderschrijft de bevestiging van de theorie dat Reiki een harmonische trilling is, en van nature gaat naar de plaats met de meeste disharmonie. Er is ook altijd een lokaal effect omdat de Reiki door het gedeelte heengaat waar de handen liggen.

Dit helpt om de schijnbaar verschillende resultaten van Reiki te verklaren. Sommige behandelaars hebben vastgesteld dat als ze de ontstoken knie van een voetballer behandelen er meestal na 3-5 keer aanmerkelijke verbetering optreedt. Een andere keer als er een ontstoken knie behandeld wordt kan het langer duren, of er zijn meer behandelingen nodig, voordat er verbetering optreedt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de voetballer in het tweede geval een ernstiger kwaal op een andere plaats heeft, die hij niet kent, en dat de Reiki daar eerst naar toe stroomt. De behandelaar en de behandelde weten het allebei niet, maar als de knie genezen is, is de andere kwaal ook genezen.

Als we de symptomen van een ziekte beginnen te voelen, maken we dikwijls de fout om te denken dat dit ons toevallig overkomt. Bij de meeste ziektes is dit helemaal niet het geval. De kwaal heeft meestal al jaren bestaan voordat de symptomen tot uiting kwamen. Een hartkwaal is er meestal al jaren en ontwikkelt zich langzaam totdat de symptomen zich voordoen. Fysici zeggen dat energie bestaat en beweegt voordat de materie beweegt. Er is meestal eerst een verstoring van het energie systeem. Uiteindelijk komen er lichamelijke veranderingen die op hun beurt de ‘ziekte’ veroorzaken.

Ons lichaam is geheel opgebouwd uit energieën met verschillende frequenties. De laagste frequenties zijn de botten. De hogere frequenties zijn de spieren, organen en bloed en de hoogste frequentie is ons energiesysteem (chi,[Qi], prana, ki etc.).

Veel zaken kunnen disharmonie in het energie systeem veroorzaken. Hiertoe behoren emotionele verstoringen en trauma’s, mentale aberraties, milieu invloeden, een dieet, verwondingen etc. Als het energiesysteem eenmaal in disharmonie geraakt, gaat het veranderingen teweeg brengen in de geest of in het lichaam. Deze veranderingen leiden uiteindelijk tot de ziekte die we ervaren.

Het gemiddelde ziekteproces ontwikkelt zich door een opeenstapeling van factoren. Er is meestal niet slechts één oorzaak voor een ziekte. Het is meestal een heterogeen mengsel van veel verschillende factoren.

Als we naar de dokter gaan voor een diagnose zouden we moeten weten dat de diagnose meestal een stempel is. De stempels, maagzweer, hepatitis, nierontsteking, enz. zijn niet de verklaring van de oorzaak van de ziekte. Ze zijn de beschrijving van het eindresultaat van de verschillende oorzaken. Hoe je behandeld wordt hangt af van de opleiding (indoctrinatie) van de dokter die je behandelt. Hij of zij zal, afhankelijk van de expertise, een oorzaak vaststellen om zich op te richten.

Een metafoor die veel gebruikt wordt, is die van de ijsberg. We weten dat het grootste deel van de ijsberg onder water ligt. De top die boven het water uitsteekt is geen goede maat voor hoeveel er onder water zit. Het symptoom is vergelijkbaar met de top van de ijsberg; de oorzaken van de ziekte zijn de berg die onder water verborgen is. Twee mensen kunnen dezelfde ‘top’ (symptoom) hebben en toch volkomen andere en verschillend aantallen oorzaken hebben. Daarom kunnen twee verschillende mensen met hetzelfde symptoom duidelijk verschillende helingtijden hebben.

Twee mensen kunnen lijden aan een maagzweer. De ene persoon kan de zweer gekregen hebben als het gevolg van het veranderen van een culturele omgeving. Hij moest verhuizen naar Thailand voor zijn werk en at een grote hoeveelheid heet, scherp Thai’s eten waaraan zijn maag niet gewend was. De behandeling zou eenvoudig zijn en snel resultaat opleveren, zeker als hij minder gekruid voedsel zou eten tot zijn maag er aan gewend zou zijn.

De andere patiënt met een maagzweer kan sinds enkele jaren een scheiding achter de rug hebben en twee jaar als een vrijgezel geleefd hebben, voor zichzelf koken, zorgen om geld en scheidingspapieren hebben en ook zijn rug bezeerd hebben. Hier zien we verschillende factoren die kunnen leiden tot de maagzweer. We weten dat zorgen de 'nerves vagus', die de maag voedt, stimuleren en daardoor een overvloed aan zuurafscheiding in de maag veroorzaken. Een rugprobleem kan de sympathische zenuwprikkeling van de maag aantasten en bijdragen aan de onbalans in de zenuwprikkeling van de maag, wat weer resulteert in teveel aan zuurafscheiding. Daarenboven is het dieet een probleem. Dit alles maakt dat zijn ‘ijsberg’ veel groter is en dat de maagzweer meer tijd nodig heeft om te genezen vanwege het totaal aantal oorzaken.

In elk van deze gevallen zou de patiënt behandeld kunnen worden door verschillende specialisten, een chiropraktiker, een diëtist of een psycholoog voor stressbeheersing. Waarschijnlijk zou elk van hen een resultaat boeken omdat als er iets redelijk constructiefs aan het lichaam wordt gedaan dit dikwijls resulteert in een verbetering van de symptomen. Het probleem is echter dat dikwijls niet de ‘hele ijsberg’ is aangepakt en het symptoom weer terug komt of zich op een andere manier met een soortgelijke klacht weer openbaart, omdat niet alle oorzaken zijn behandeld.

Een diagnose is meestal alleen een stempel. Een beschrijving van het eindresultaat van de verschillende oorzaken. Niet een verklaring van de oorzaak van de ziekte.

Het speciale van Reiki is dat het niet specifiek het symptoom behandelt. Omdat Reiki een harmoniserende energie is, wordt het hele lichaam behandeld. Omdat Reiki door het lichaam stroomt en ermee reageert, zal Reiki systematisch de ‘hele ijsberg’ gaan harmoniseren. Als de maag eindelijk hersteld is door de Reiki-behandelingen, betekent dat, dat de ziekte is verdwenen omdat de oorzaken geharmoniseerd zijn en niet omdat het symptoom is genezen of gemaskeerd.

Zelfs met schijnbaar simpele zaken als sportblessures zien we dikwijls dat er onderliggende oorzaken zijn zoals een hoog stressniveau of uitputting. Het is vastgesteld dat als het lichaam gestresst of oververmoeid is er gemakkelijker blessures ontstaan. Als Reiki de blessure behandelt, behandelt het ook de stress en verbetert daardoor de vitaliteit.

Elke ziekte kan gezien worden als een bepaalde combinatie van disharmonische frequenties. Het schijnt dat Reiki zich in het lichaam polariseert als een spiegelbeeld of een (hogere of lagere) harmonische (frequentie) van de ‘ziektefrequenties’. Dit zou de disharmonie neutraliseren op dezelfde manier als de frequentietherapieën, zoals homeopathie, dat doen. Het verschil is dat in de homeopathie de beoefenaar de disharmonie moet diagnosticeren en de juiste frequentie (het juiste middel) moet kiezen. Reiki heeft geen diagnose nodig omdat het zijn eigen wetten van harmonie volgt en aangetrokken wordt door de frequenties van de overheersende disharmonie. Simpel gezegd, men heeft geen diagnose nodig want Reiki stelt die zelf.

 

Bij Reiki is geen diagnose nodig

Als je een diagnose moest stellen alvorens Reiki te geven dan kon je het niet in één weekend leren. Je zou minstens een vierjarige cursus moeten volgen. De meerderheid van de Reiki-behandelaars zijn leken die niet getraind zijn om te diagnosticeren. Reiki weet zelf waar het naar toe moet om de persoon effectief te behandelen. Omdat je niet hoeft te weten waar je Reiki naar toe moet sturen, hoef je ook niet te weten wat er niet goed is. Indien de persoon een ‘stempel’ wil hebben voor de symptomen, moet hij of zij een dokter raadplegen. Ondertussen kan de Reiki-behandelaar toch met succes de persoon helpen om zijn of haar gezondheid en vitaliteit terug te winnen - op een holistische manier.

In principe geeft de Reiki-behandelaar, met uitzondering voor een crisisbehandeling, voor elke ziekte dezelfde holistische behandeling. Vanwege dit principe heeft de Reiki-behandelaar geen ‘stempel’ nodig om te weten waar de handen neergelegd moeten worden.

Sommige Reiki-ers hebben gemerkt dat Reiki hun intuďtie zich ontwikkelt door het regelmatige gebruik ervan. Deze intuďtie versterkt het contact met de patiënt tijdens de behandeling en betekent dat de behandelaar dikwijls aanvoelt wat er met de patiënt aan de hand is. Hoewel we graag de ontwikkeling van de intuďtie via Reiki aanbevelen, wijzen we het gebruik van Reiki voor diagnose af. Een dergelijke activiteit is te subjectief en beladen met de gevaren van verkeerde diagnose en interpretatie.

 

Reiki vermindert stress

Als mensen die Reiki ontvangen met biofeedback apparatuur worden verbonden blijkt dat de hersengolven ze in alfa staat terecht komen. Dit is een vorm van lichte meditatie die, zoals bekend, opgebouwde stress in het lichaam vermindert. Mensen rapporteren klinisch, een duidelijk ontspannen gevoel van hun lichaam en een versneld gevoel van welzijn (zoals bij stress verlaging).

Het is duidelijk vast komen te staan dat stress sterk bijdraagt aan de ontwikkeling van ziektes. Elk systeem dat actief stress kan reduceren heeft daarom korte en lange termijn effecten op het totale fysieke en mentale welzijn. Nog een goede reden om Reiki regelmatig te gebruiken. We leven in een gestresste samenleving. Doordat Reiki ons stress niveau laag houdt, kan het nadrukkelijk bijdragen aan het genieten van het leven.

 

                      

 

 

 

top   

 

 

 

 

   

 

 

Home

Alle knoppen bijeen

Agenda 2009

Mijn aanbod

Tarieven

Contact

Gastenboekje