WELKOM BIJ CENTRUM DHARMA

Asherah's  Centrum "Le Soleill

Tarieven voor HSP

 

 

 

Hulp op maat

 

Centrum Dharma biedt kortdurende hulp op maat aan kinderen, ouders of leerkrachten over hooggevoeligheid en daaruit voortkomende vragen en problemen. Alhoewel mijn opleiding HSP coach niet specifiek als thema de kinderen heeft, staat mijn hart zeker open voor hen. Men noemt ze ook wel nieuwetijdskinderen, sterrenkinderen etcetera. Ik herken ze vaak meteen als ik ze tegenkom. Zoals velen weten zijn de ogen de spiegel van de ziel. Dit is zeker het geval bij hoogsensitieve kinderen. Als je  hen in de ogen kijkt , kijk je direct in hun prachtige zieltje.

In mijn directe omgeving en cliëntenkring heb ik gedurende de 16 jaar van mijn werk heel veel HSP-ers leren kennen en mijn aandacht en uitdaging ging dan vooral naar de verbinding van de man met zijn vrouw-zijn en daarnaast uiteraard ook naar de verbinding van de vrouw met haar man-zijn. Het Yin en Yang in evenwicht te brengen is vaak gemakkelijker dan je denkt. Het is de weg van je buitenkant naar je binnenkant. Vaak houden negatieve gevoelens en emoties je tegen om die weg toch in te slaan en vooral volwassen HSP-ers weten dan heel goed de aandacht te verleggen naar iets anders dan henzelf.  Zij zoeken en vinden de afleiding in allerlei mogelijkheden en wegen om maar niet die weg naar binnen te hoeven gaan. Ze hebben ook jarenlang geleerd hun hoogsensitiviteit uitstekend te verbergen. Het masker wordt alleen afgezet als men zich in een veilige omgeving bevindt. Dit houdt in dat zij het vaak ontzettend moeilijk hebben in een relatie, op hun werk en/of met sociale contacten. Dit maakt het traject wat de volwassene moet gaan soms (niet altijd want dit verschilt uiteraard per individu)  langer en moeilijker dan dat van een kind. Toch is coaching van volwassenen een bijzonder mooie taak die ik graag op mij neem. Ik kan putten uit mijn eigen levenservaringen en al mijn werkervaringen, maar ook mijn verschillende opleidingen.

 

Wat is Hoogsensitiviteit nog meer?

 

Vind je het moeilijk om in je eigen energie te blijven? Voel je je bijvoorbeeld vaak een (energetische) spons, moe, of heb je last van een vol hoofd? Dit kan komen door hoogsensitiviteit.

Hoogsensitiviteit is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling komt. Hoogsensitieve, mensen worden ook wel aangeduid met de term HSP'ER: hoogsensitief persoon, of in het Engels highly sensitive person. In feite is hun zenuwstelsel gevoeliger voor zintuiglijke prikkels en innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en meer energie dan bij de meeste andere mensen.

 

Er is zoals al aangegeven veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit fenomeen onder meer door Elaine Aron. Zij heeft de term HSP geïntroduceerd. Hoogsensitiviteit bestond zoals we al eerder lazen al langer, maar zij heeft het onder de aandacht gebracht van het grotere publiek door haar onderzoeken en haar boeken. 15-20 procent van de bevolking zou hoogsensitief zijn; iets minder dus dan een op de vijf mensen. Zij zijn in staat om subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving op te pikken , waar anderen (nog) niets van opmerken. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld eerder gevaar waarnemen en voelen wat er aan de hand is. Wanneer hoogsensitieve mensen een ruimte binnenkomen, komt er ineens veel op hun af. Ze voelen de sfeer aan, horen de geluiden, ruiken de geur en zien de blikken van de mensen. HSP'ers weten vaak meteen wat zij aan mensen hebben, zelfs als die zich anders voordoen dan zij zijn. Ook tijdens een gesprek kunnen zij zich goed afstemmen op de ander, waardoor zij al snel weten waar een ander naar toe wil.

Veel hoogsensitieve mensen hebben een goede intuïtie en voelen een diepe verbinding met mensen, dieren en de natuur. Ze hebben een rijk gevoelsleven en worden snel geraakt door de schoonheid van details. Een minder sensitief persoon merkt zulke details niet zo snel op.

 

Nadelen

 

Verhoogde gevoeligheid heeft ook nadelen. Doordat hsp'ers meer openstaan voor prikkels van buitenaf, raken zij eerder van slag. Dit gebeurt vooral als ze gedurende langere tijd intense en grove prikkels te verwerken krijgen. Bijvoorbeeld grote drukte, mensenmassa's, veel lawaai, felle lichten en verkeersdrukte. Maar ook verkeerd voedsel en medicijnen kunnen hsp'ers van hun stuk brengen. Een hsp'er kan gemakkelijk overprikkeld raken en heeft dan veel tijd en rust nodig om te herstellen. Het is daarom voor een hsp'er belangrijk om thuis een plek te hebben waar zij zich terug kunnen trekken. Helaas is dit niet altijd mogelijk of is de  hsp'er zich niet zo bewust van zijn verhoogde gevoeligheid.

 

Dit kan ook beschadigingen opleveren als bijvoorbeeld hulpverleners niet goed omgaan met die hoogsensitiviteit of dit niet accepteren en er geen rekening mee houden. Hoog Sensitieve Personen (HSP of hooggevoeligen) hebben namelijk een gevoeliger zenuwstelsel dan de gemiddelde mens. Hun lichaam is sensitiever voor bijvoorbeeld warmte, kou, pijn, gevoelens en zelfs een etiket in de kleding irriteert dan. Hun fijnstoffelijk lichaam, wat onder andere aura’s, chakra’s en meridianen omvat, is veel ijler en hoogfrequenter in trilling. Kortom een kwetsbaarder systeem, dat met haar ontelbare onzichtbare fijnstoffelijke verbindingen niet wordt gezien of begrepen.

Als een therapeut, een masseur, een hulpverlener of een ontwikkelde techniek wordt inzet, zonder rekening te houden met deze sensitiviteit, beschadigen ze ALTIJD het briljant ontwikkelde fijnstoffelijk systeem

 

Voor langer durende hulptrajecten verwijs ik ook door naar een plaatselijk psycholoog of kindercoach, alsook naar www.sensikids.nl. Voor Limburg is dat Marian Boonman  http://sensikids.nl/marian-boonman-levels-2  en http://www.holistic-balance.nl

 

Een kind is in de HSP- coaching meestal gemakkelijker te bereiken.  Een kind leeft en werkt nu eenmaal vanuit zijn/ haar onschuld en onbevangenheid en het simpele kind-zijn veel beter mee dan een volwassene.  Jammer genoeg vallen de negatieve kanten van sensitieve kinderen eerder op dan dat we hun kwaliteiten zien en benutten. Help jij mee om dit in de toekomst te veranderen? Welke prachtige kwaliteiten en eigenschappen laten deze kinderen ons zien? Denk aan de kinderen die nog geboren zullen worden. Jouw zoon en/of dochter zal een van hun ouders zijn. Wat is er mooier dan je eigen kind een veilige en liefdevolle basis mee te geven voor zijn/haar eigen toekomst later?

Twintig procent van deze hoogsensitieve kinderen geeft blijk van een sensitieve beleving van de wereld waarin ze leven. Deze kinderen zijn veel sensitiever dan anderen: ze reageren (vaak direct en sneller dan andere kinderen) vanuit hun gevoel op de gebeurtenissen. Ze zijn (over) gevoelig voor geuren, kleuren, beelden, sfeer en sensaties in hun lichaam nemen ze versterkt waar. Hun zintuigen staan altijd op 'scherp'. (Hoog) Sensitieve kinderen zitten vaak met zichzelf in de knoop en vooral ook de ouders zitten vaak met hun handen in het haar. Zeker als er andere kinderen in huis zijn die bijvoorbeeld jonger zijn, dan krijgen de ouders te maken met gedrag wat nageaapt wordt van het oudere kind. Uiteraard is dit dan ten nadele van dit jongere kind. Komen er dan nog meer kinderen bij dan herhaalt zich de geschiedenis en heb je een probleemgezin voordat je het weet. Soms ontstaat er ook door alle onwetendheid ook wrijving tussen de ouders. Dan vliegen soms de verwijten heen en weer, want men vraagt zich af wat er in godsnaam toch aan de hand is met de zoon of dochter.  Er ìs echter geen verantwoordelijke voor het (vaak moeilijke ) gedrag van het hoogsensitieve kind. Het is geen erfelijke ziekte, het is ook niet aangeleerd gedrag van een van de ouders. Het is een hoogsensitief persoon!  HSP-er of HSP-kind. Elkaar verwijten maken heeft dus geen enkel doel en alleen maar een negatief effect.  Wat wel helpt is hulp zoeken.

Het gedrag van het  hoogsensitieve kind wordt gezien als gestoord  en hoogsensitief zijn is geen stoornis, maar een aangeboren eigenschap. Deze kinderen horen vaak stemmen, zien kleuren om mensen en dieren, zien beelden, gestorven zielen (geesten) of krijgen spontane ingevingen
waarmee ze niets of nauwelijks iets kunnen.

In veel gevallen worden ze er onzeker en angstig van en is hun zelfbeeld meestal ver te zoeken.
Velen van hen kampen met (levens-) vragen waar ouders en hulpverleners geen raad mee weten.
(Hoog) Sensitieve kinderen en vooral ook hun ouders hebben begeleiding nodig.
Voor begeleiding hierbij kunt u ook in mijn centrum terecht.

Dit is wat ik bied:

1. Een informatief gesprek (1 consult)
Gedurende 1 consult van 55 minuten praten we samen over de vragen die jij hebt.
Het gesprek zou kunnen  gaan over:
– ik herken mijn kind in de beschrijving van hooggevoeligheid, maar hoe weet ik of mijn kind ook echt hooggevoelig is?

– mijn kind krijgt medicijnen voorgeschreven van de huisarts voor (bijv.) ADHD. Maar ik twijfel of dit wel de juiste diagnose is? is mijn kind wel echt ziek?

– mijn kind is enorm druk in huis, op school, maar ook op andere locaties. Hoe kan ik het beste mijn kind aanleren om de rust te bewaren?

– moet ik antwoord geven op alle diepere levensvragen die mijn kind heeft, of moet ik dat negeren?
– is mijn kind hooggevoelig of hoogbegaafd?

– hoe kan ik/ kunnen wij  zelf het beste omgaan met een hooggevoelig kind?
– wat is beelddenken en hoe doet mijn kind dat in de praktijk?
– krijgt mijn kind wel voldoende uitdaging in de klas?
– problemen met rekenen en redactiesommen
– hoe kan ik op school uitleggen wat er met mijn kind aan de hand is?

Je wordt geholpen door: Asherah van den Berg (Reiki Master – Chakra Therapeute, paranormaal gener , medium en coach HSP
Werkwijze: we plannen één gesprek (persoonlijk of via Skype) waarin jouw vragen centraal staan.
Kosten: € 85,00 (inclusief btw), contant te voldoen na afloop van het consult (Skype-gesprek: vooraf betalen via bankoverschrijving).

 

2. Coaching (2 consulten)
Opvoeding kan stroef verlopen als ouders en kind elkaar minder goed aanvoelen of begrijpen voor wat betreft verwachtingen en behoeften. Kinderen zijn hierbij een belangrijke spiegel. Ze geven via tegendraads gedrag vaak aan wat ze wel en vooral niet willen van hun ouders. Zitten ouders en kind op één lijn, of wil het kind de ouders duidelijk maken dat het onvoldoende gehoord en gezien wordt? Tijdens het adviesgesprek krijgen ouders handvatten hoe zij op een andere manier naar gedrag van hun kind kunnen kijken en hier adequaat op kunnen inspelen. Tevens krijgen ouders advies hoe ze hun kind emotioneel kunnen bevestigen, zoals genoemd in het boek ‘Wegwijs in hooggevoeligheid’.

Je wordt geholpen door: Asherah van den Berg (Reiki Master – Chakra Therapeute, paranormaal gener , medium en coach HSP
Werkwijze: we plannen twee consulten. In het 1e consult kijken we samen naar de bestaande situatie en mogelijke oorzaken en oplossingen. Ouders krijgen een thuiswerkopdracht mee, die we in het 2e consult evalueren en we kijken samen waar nog punten van verbetering liggen. In het 2e consult is tevens ruimte voor vragen.
Kosten: € 2 x 85 = € 170,00 (inclusief btw), contant te voldoen na afloop van een consult.

 

3. Intermediair tussen school, ouders en kind
Ik kan op verzoek van ouders en/of school optreden als intermediair en advies geven over de begeleiding van hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen in de klas. In geval van schoolweigering, met hooggevoeligheid of hoogbegaafdheid als (een) oorzaak, kan ik  een adviserende of coördinerende rol spelen. Er zijn momenteel verschillende  mogelijkheden om HSP-kinderen op de juiste plek te krijgen zodat hun schooljaren  hetzelfde doel kunnen bereiken als een niet HSP – kind.

Je wordt geholpen door: Asherah van den Berg (Reiki Master – Chakra Therapeute, paranormaal gener , medium en coach HSP
Werkwijze: we bepalen samen welk traject of welke oplossing past bij de situatie.
Kosten: afhankelijk van het gekozen traject.

 

Wat moet je doen?

Neem contact op met Asherah van den Berg ,via het contactformulier. Wil je teruggebeld worden vermeld dan je telefoonnummer. Heb je voorkeur voor één van de vier consult mogelijkheden geef dat dan aan. Binnen een week hoor je van ons en kijken we samen welke hulp of begeleiding passend of gewenst is.

Annulering afspraak
Wil je een consult annuleren of verzetten, dan kun je hierover bellen of e-mailen. Een afspraak tijdig (uiterlijk een dag ervoor) annuleren en direct verzetten naar een ander tijdstip is kosteloos. Bij niet-tijdige annulering of niet komen opdagen wordt een volledig consult in rekening gebracht.

Vergoedingen ziektekosten en inkomstenbelasting
Steeds meer ziektekostenverzekeraars vergoeden psychosociale hulpverlening, waaronder coaching HSP. De kosten voor consult en begeleiding zijn in dergelijke gevallen verrekenbaar met uw verzekering (aanvullende verzekering). Vraag hier vooraf naar bij uw zorgverzekeraar. Onder vermelding van psychosociale hulpverlening en begeleiding kunt u consulten opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Locaties

Persoonlijke consulten vinden plaats in Centrum Dharma in Brunssum.

 

                     

 

                     

 

                     

 

 

   

 

 

Home

Alle knoppen samen

Mijn aanbod

Hooggevoeligheid

Tarieven

Contact

Wie is Asherah

Let op: voorlopig worden er geen cursussen gegeven

 

Cursus Healing Dance

De Reiki cursus

Reiki Groep

Meditatie cursus

Contact met de Aarde

Alles over inschrijven

Gastenboekje