Asherah's  Centrum "Le Soleill

VERSLAG VAN HET TANTRA FESTIJN ABDIJ ROLDUC 2008

 

 

 

 Hallo lieve mensen,

Op zaterdag 5 april was het dan eindelijk zover! De voorbereidingen hebben ongeveer een jaar geduurd, alle details waren geregeld, alles was klaar, de deelnemers als zowel de docenten verheugden zich op een bijzonder spiritueel feest. De deelnemers kwamen vanuit heel Nederland. Sommige deelnemers maakten gebruik van het hele dagprogramma en het hele avondprogramma en weer anderen deden alleen mee gedurende de dag. Zodoende had de een een slaapplaats nodig en de ander weer niet.

Dit jaar zou het geheel een beetje anders worden dan de twee eerdere jaren 2005 en 2006. Dit jaar werd ik namelijk benaderd door de Limburgse Radio en TV. Radio Parkstad maakte wekelijks een programma over spirituele zaken en iedere week kwam iemand anders op het gebied van spiritueel genezen aan bod. Ook Media Profile, geleid door Jo Dautzenberg van www.mediaprofile.nl nam contact mij op. Hij was bezig met een programma op de Limburgse televisie met de naam SPRIRITUELE ZAKEN. Hij toonde ook interesse voor mijn derde Tantra Festijn. Hij had al meerdere uitzendingen gemaakt over allerlei spirituele zaken zoals Reiki, Tai Chi, handlezen, tarot enz. De kijkers konden zo kennis maken met de materie aan de hand van vertellen wat die materie was, eventueel een behandeling en de cliënten konden dan een mening geven over de persoon/healer die in op dat moment gefilmd werd. Over Tantra heeft men in Nederland wel al veel gehoord, maar nog steeds hebben veel mensen nog een vertekend en verkeerd beeld. Ik kon door mee te doen aan zowel het radio- als tv-programma aan Nederland tonen wat Tantra wel en niet is. Deze uitdaging kon ik niet weerstaan. Mijn Tantra Festijn had meerdere workshops die zouden worden gegeven verdeeld over een hele dag en een hele avond.

 

VRIJDAG 4 APRIL 2008

De meeste docenten (die niet in Limburg wonen) waren een dag van te voren al naar Limburg gereden om op de dag zelf tijd en energie te sparen. De avond van te voren werden de zalen 3, 4 en 5 en de foyer al versierd in een schitterende spirituele sfeer, de muziekinstallaties en presentatiemateriaal werd klaar gezet en de instrumenten zoals klankschalen, didgeridoo, trommels enz. werden nog even getest. We waren er klaar voor om een groep van dik 30 personen mee te voeren in de fascinerende wereld van Tantra en energetisch lichaamswerk.

 ZATERDAG 5 APRIL 2008

Om 9 uur kwamen de deelnemers aan op Abdij Rolduc te Kerkrade. Afgesproken was dat men even kon rond wandelen en het schitterende imposante gebouw eens rustig van dichtbij kon bekijken en bewonderen. De reactie van enkele deelnemers was wel grappig en leuk. Verbazing en verwondering dat zij in een dergelijk schitterend gebouw konden en mochten deelnemen aan onze dag. Inderdaad, de locatie is en blijft geweldig mooi en uniek. Je blijft kijken en bewonderen. Iedere gang en ieder detail. Tegen half 10 kon men naar binnen en zich aanmelden bij Dolly. Iedereen kreeg een hartje op hun kleding ten teken van het thema: KEUZES MAKEN VANUIT JE HART. Ook kreeg iedereen een groen lintje om de pols als teken van de hartchakra en als teken dat je bij de groep hoorde en steeds in en uit de zalen mocht gaan. Hierna kon men zich inschrijven voor de workshops. Er lag voor iedere workshop een deelname formulier klaar.

Om 9.30 uur begon ik in de foyer met de verwelkoming van de gasten en het openingsritueel. Iedereen kon zijn/haar meegebrachte spullen (matje, deken, water, schone sokken, enz.) neerzetten in de foyer en allereerst een s genieten van koffie en thee. Jan Smeets vroeg door een gong op de klankschalen om aandacht van de deelnemers en ik kon alle docenten aan hen voorstellen en vertellen wat de bedoeling was.

De docenten waren: Enoa Stitzinger, Jan Smeets, Kees Kaldenbach en Hansi Liem, Ewald Giaux, Anu van Leeuwen en Roos Hamel en ikzelf, Asherah van den Berg. Tijdens de pauze waren twee demonstraties: een van het product VEMMA ( Dolly van den Berg en een van de stichting FLOWGI (Ronald Flokstra en Lucy Soloman). Iedere docent kon men herkennen aan het witte T-shirt met de benaming van ons Tantra Festijn er op.

De schoenen gingen uit en iedereen kon op de sokken de grote zaal 4 in. Daar begon ik samen met Anu van Leeuwen aan het openingsritueel. Ik nodigde iedereen uit om in een cirkel te gaan staan. Ik begon met een Lichtcirkel. Door middel van de verbinding met de aarde onder je en de kosmos boven je kan je je verbinden met de energie in je en de energie om je heen. Iedere deelnemer kreeg tevens een kaarsje. Dit werd aangestoken en in de hand gedragen als teken van het Licht en de energie die ons allen verbind. Ik heette iedereen welkom en vertelde over de vier deelnemers die helaas en tot hun eigen spijt wegens ernstige ziekte voor vandaag hebben moeten afzeggen en niet mee konden doen. Harrie en Monique Custers, Paul Mooijman en Erna Loch. Ik zond zo samen met alle docenten en deelnemers Licht, Liefde, Kracht en Reiki naar alle mensen die dit nodig hebben, naar alle zieken, naar alle overledenen, naar alle mensen in oorlogsgebieden en naar alle kinderen die nog geboren moeten worden, naar alle kinderen die al geboren zijn en naar deze vier mensen en naar ons zelf.

Hierna kreeg Anu van Leeuwen het woord. Hij begon met iedereen te vragen een stapje naar voren te zetten en zich voor te stellen aan de groep en ook te melden waarom je hier op deze dag  aanwezig was. We gingen zo de kring rond. Daarna maakte Anu door middel van een aantal oefeningen zoals de armen, schouders, romp, benen en de rest van het lichaam losgooien en schudden de energie een beetje los. Door middel van ademhalen naar je onderbuik kan je die energie dan ook beginnen te voelen. Iedereen deed lekker mee. Wij wensten de deelnemers veel plezier aan de dag en de workshops konden beginnen. De deelnemers aan de workshop van Enoa konden in zaal 4 blijven en diegenen die zich op hadden gegeven voor Chance Danza door Kees Kaldenbach en Hansi Liem konden naar zaal 3.

 

Enoa Stitzinger begon in zaal 4 met haar workshop HET INNERLIJK KIND IN JEZELF

Rond de middag was dan de pauze met een heerlijke lunch die bestond uit broodjes, met vlees en kaas, kippenragout en verschillende soepen, salades en thee en koffie. Ook hadden we een bijzondere lunch. Hierbij kon iedereen aan deelnemen, maar verplicht is niets. Verplichtingen zijn er in de grote boze buitenwereld die alleen uit hectiec bestaat al genoeg. Men zocht bij de tantrische lunch een partner uit en maakte voor die partner een bordje klaar. Dit namen zij dan mee naar de grote zaal 4 en hier kon je op de grond zitten en dit aan je partner voeren. Met al je zintuigen genieten van je eten. Proeven wat je eet, zonder het naar binnen te werken en niet merkt wat je überhaupt eet. Dit is op zich al een bijzondere ervaring op zich. Je kon zelfs met handen en voeten eten. Alles om extra te genieten en dankbaar zijn voor wat je krijgt. Ook kan je zo aan je lichaam en je maag merken of je op dit gebied jezelf tegenkomt. Dat kon natuurlijk ook. Tijdens de lunch kon men informatie krijgen over de stichting Flowgi www.flowgi.org het goede doel waar ik sponsor van ben. Deze stichting werkt voor de straat- en weeskinderen in Indonesië die ik een warm hart toedraag. Mensen die nog geen donatie hebben kunnen doen op 5 april kunnen dit doen op postrekeningnummer…………. Ten name van de stichting Flowgi te …………………… Ook hield Dolly van de Berg ene presentatie over het product VEMMA www.vemma.nl. Vaak gebruikt men veel en meerdere voedingsupplementen, vitaminepreparaten en  mineralen door elkaar heen. Dit is niet nodig. VEMMA omvat alle stoffen voor een gezond evenwicht in voeding en gezond leven.

De een kwam met totaal andere redenen dan een ander en iedereen kwam ook weer met een bepaald verwachtingspatroon. De een wilde oud zeer opruimen, blokkades ontdekken en herkennen, uit nieuwsgierigheid en weer een ander doet al jaren aan tantra, of dit nu tantra feestjes zijn, tantra dagen of -weekenden of –trainingen, dat maakt niet uit. Iedereen is welkom, ongeacht ras, religie, geaardheid. Gewoon zijn wie je bent en een dagje je masker af leggen. De een komt gewoon om lekker in het diepe te springen en gaandeweg wel te ervaren waarom ze er waren. Tantra is thuiskomen in jezelf en dit kan je alleen door te ervaren, voelen, herkennen en ontdekken met al je zintuigen en met heel je lichaam. Dit kan door meditaties, door energetisch lichaamswerk of door dans, zang, muziek, klankschalen, didgeridoo, meerdere technieken van healing en vooral en boven alles veel plezier.

De groep steunt meestal de mens die nog onbekend is met de materie. Zo ook dit keer. Het was een mooie groep die aan het einde van de dag en/of avond ieder voor zich een hoop had meegemaakt.

HET FILMGEBEUREN:

 Er werd de hele dag gefilmd door de ploeg van Jo Dautzenberg. Roger en Fleur liepen de hele dag mee. Mensen die absoluut niet gefilmd wilden worden, konden dit vooraf aangeven en dit is ook gebeurd. Alles gebeurde in Respect en Liefde voor iedere mens individueel en dat was het mooie van het geheel. Ik zag de cameraman stil en vaak onopgemerkt door de mensen en de workshops heen lopen. Het was in het geheel niet storend. Sommige deelnemers werden gefilmd vooraf en anderen weer ergens halverwege de dag of na afloop. Tussendoor werd ik ook nog eens gefilmd in de gangen van Rolduc over het gehele programma, de inhoud van de workshops en het effect wat het teweeg kan brengen. Voor mij zelf was dit de gelegenheid om aan de kijkers te laten zien wat zo’n dag inhoud. Wat de mensen meemaken en ervaren en ik ben nog steeds dagelijks dankbaar voor het feit dat de meeste mensen geen enkel bezwaar uitbrachten om gefilmd te worden. Dank aan jullie allemaal. Dit alleen al zal het taboe wat helaas nog steeds op Tantra ligt, voor een groot deel opheffen, zodat nieuwe deelnemers aan zo’n festijn vooraf weten en kunnen zien, dat het niets is om bang voor te zijn, of om uit de weg te gaan. Leven vanuit Liefde voor jezelf is heerlijk, als je maar even een helpende hand krijgt aangereikt jou die weg te wijzen die je kunt gaan.

Nogmaals mijn oprechte dank aan alle deelnemers die toestemming gaven om gefilmd te worden. Ook wil ik een innig en welgemeend dankwoord uitspreken naar alle docenten en medewerkers aan dit Festijn, te weten Enoa Stitzinger, Anu van Leeuwen, Roos Hamel, Jan Smeets, Ewald Giaux, Kees Kaldenbach en Hansi Liem.

 We hadden een geweldige dag en een geweldige avond. Het derde Tantra Festijn Rolduc 2008 was een geweldig succes en voor iedereen, zowel docent als deelnemer een schitterende ervaring. Wij gaan vol nieuwe indrukken, nieuwe ontdekkingen, nieuwe keuzes, nieuwe kansen en mogelijkheden, terug naar ons leven in de maatschappij. Allemaal voorzien van nieuwe helende energie. Diegenen die aangaven of toonden door lichaamsreacties blokkades te hebben kunnen er van op aan, dat de docenten er ook NA het Festijn voor hen zullen zijn. Dit kan door persoonlijke nazorg, een behandeling of sessie, begeleiding en de wetenschap dat er alles aan zal worden gedaan dat je niet in een gat valt, maar echt vanuit Liefde KEUZES GAAT MAKEN VOOR JEZELF EN JE LEVEN POSITIEF VERANDERT IN LEVEN VANUIT LIEFDE EN RESPECT VOOR JEZELF

 

Asherah van den Berg ( mei 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: diegenen die de CD of DVD na willen bestellen:

De CD kost 5 euro en de DVD 7,50 euro.

Deze worden  je dan per post thuis bezorgd

 

 

 

top   

 

 

 

 

   

 

 

Home

Alle knoppen bijeen

Agenda 2009

Mijn aanbod

Tarieven

Contact

Gastenboekje